M

Kompleksowe badania podczas jednej wizyty!

Wszystkie badania wchodzące w ramach poszczególnych pakietów diagnostycznych wykonywane są podczas jednej wizyty Pacjenta w Instytucie Oka. 

PAKIET JASKRA (mniejszy)
KONSULTACJA + BADANIA:
konsultacja
FDT Matrix
HRT
Pachymetria
Tonometria
Autorefrakto-keratometria
PAKIET JASKRA (większy)
KONSULTACJA + BADANIA:
konsultacja
FDT Matrix
OCT jaskrowe (GCC+RNFL+ONH)
HRT
Pachymetria
Tonometria
Autorefrakto-keratometria
PAKIET SIATKÓWKA
KONSULTACJA + BADANIA:
konsultacja
OCT siatkówki
Perymetria Medmont
USG oczu
Tonometria
Pachymetria
Autorefrakto-keratometria
PAKIET PLAMKA ŻÓŁTA
KONSULTACJA + BADANIA:
konsultacja
Mikroperymetria
OCT plamki żółtej
Autofluorescencja FAF
Tonometria
Pachymetria
Autorefrakto-keratometria
PAKIET CUKRZYCA
KONSULTACJA + BADANIA:
konsultacja
Skaning konfokalny
Zdjęcie dna oka
Pachymetria
Tonometria
Autorefrakto-Keratometria
PAKIET
SZKOŁA
KONSULTACJA + BADANIA:
kompleksowe badania
Tonometria
Pachymetria
Autorefrakto-Keratometria
PAKIET
SUCHE OKO
KONSULTACJA + BADANIA:
konsultacja
test Schirmera
EASYTEARview
Meibografia
Tonometria
Pachymetria
Pomiar mocy refrakcji i krzywizny rogówki
PAKIET
ROGÓWKA
KONSULTACJA + BADANIA:
konsultacja
OCT przednie (AS-OCT)
Pomiar mocy refrakcji i krzywizny rogówki
Tonometria
Pachymetria
PAKIET
TERAPIA 2RT
BADANIA KWALIFIKACYJNE:
130 zł
Mikroperymetria
240 zł
OCT plamki z Autofluorescencją FAF
bezpłatnie
Tonometria
bezpłatnie
Pachymetria
bezpłatnie
Autorefrakto-Keratometria
PAKIET
OKULARY
KOMPLEKSOWE BADANIA + REFUNDACJA
Kompleksowe badanie optometryczne ukierunkowane na dobór optymalnej korekcji okularowej
Tonometria
Pachymetria
Autorefrakto-Keratometria
Refundacja kosztu pakietu
PAKIET
ZAĆMA
KONSULTACJA + BADANIA PRZEDOPERACYJNE:
konsultacja
Badanie śródbłonka rogówki
USG “B” oczu
Pomiar mocy refrakcji i krzywizny rogówki
Tonometria
Pachymetria
PAKIET
OKO BIUROWE
KONSULTACJA + BADANIA:
konsultacja
test Schirmera
EASYTEARview
Pachymetria
Tonometria
Autorefrakto-Keratometria
PAKIET
CIĄŻA cz.1
KONSULTACJA + BADANIA:
1 konsultacja w w pierwszej połowie ciąży zawiera:
Badanie w kierunku nużeńca
badanie filmu łzowego i stanu rogówki
Pachymetria
Tonometria
Autorefrakto-Keratometria
PAKIET
CIĄŻA cz.2
KONSULTACJA + BADANIA:
2 konsultacja w drugiej połowie ciąży zawiera:
Skaning dna oka
Pachymetria
Tonometria
Autorefrakto-Keratometria

Powyższy cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.