Umów wizytę Portal pacjenta Zadzwoń 22 123 55 550
Link do social media Link do social media
Ostry dyżur okulistyczny

Absolwentka Medycznej Szkoły Policealnej nr 4 im. Edmunda Biernackiego w Warszawie na kierunku ortoptystka oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku rehabilitacja wzroku słabowidzących, oraz terapia pedagogiczna. Specjalizuje się w leczeniu zeza i niedowidzenia oraz innych zaburzeń widzenia obuocznego i akomodacji. W szczególności skupia się na prowadzeniu terapii widzenia u dzieci, młodzieży i dorosłych. Jej główne zainteresowania obejmują ortoptykę kliniczną oraz terapię widzenia w trudnościach szkolnych i wpływ zaburzeń narządu wzroku na trudności w nauce. W swojej pracy skupia się na interdyscyplinarnym podejściu do pacjenta. W ramach tego ukończyła wiele kursów, m.in. z zakresu terapii ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia, kurs neurofizjologicznych podstaw integracji sensorycznej. W praktyce zawodowej dodatkowo zajmuje się prowadzeniem wykładów i zajęć praktycznych na kierunku ortoptystka w szkołach policealnych. Ma doświadczenie w diagnostyce dysleksji, dysgrafii i dysortografii. Prowadzi szkolenia dla specjalistów zajmujących się terapią widzenia i terapią pedagogiczną. Współtworzy pomoce do terapii domowej wzroku i z zakresu terapii czytania.

Al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa

22 123 55 50