M

Małgorzata Chojnacka-Cipielewska

dyplomowany optometrysta i ortoptysta

Chojnacka-Cipielewska (optometrysta)

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na podyplomowym kierunku Optometria.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowisku optometrysty i ortoptystki, prowadząc od wielu lat czynną praktykę w poradniach optometrycznych oraz gabinetach terapii zeza i niedowidzenia oraz rehabilitacji wzroku/terapii widzenia.

Swoją wiedzę z zakresu nowoczesnej diagnostyki i terapii  stale pogłębia uczestnicząc w polskich i międzynarodowych konferencjach, kursach i szkoleniach.