M

BADANIA DIAGNOSTYCZNE
220 zł/dwoje oczu
OCT profil jaskrowy (badania: RNFL, GCC, ONH)
240 PLN
OCT siatkówki i plamki 3D HD
210 zł/dwoje oczu
SL-OCT (nieinwazyjna gonioskopia/próba ciemniowa)
70 zł/dwoje oczu
Perymetria Medmont
85 zł/dwoje oczu
Perymetria – profil neurologiczny
130 zł/dwoje oczu
Mikroperymetria Maia
65 zł/dwoje oczu
FDT Matrix
25 zł/dwoje oczu
Tonometria bezdotykowa z pachymetrią
50 zł/dwoje oczu
PASCAL – dynamiczna tonometria konturowa
50 zł/dwoje oczu
Tonometria indukcyjna Icare
40 zł/dwoje oczu
Tonometria aplanacyjna tonometrem Goldmana
125 zł/dwoje oczu
Krzywa dobowa – Pascal (3 pomiary dziennie)
75 zł/dwoje oczu
Krzywa dobowa – aplanacyjna
65 zł/dwoje oczu
Krzywa dobowa z pachymetrią (bezkontaktowo) 4 pomiary dziennie
45 zł/dwoje oczu
AutoRefraktoKeratoTonometr z Pachymetrią (bezkontaktowo)
105 zł/dwoje oczu
RNFL (dawne GDX)
105 zł/dwoje oczu
GCC
105 zł/dwoje oczu
HRT
85 zł/dwoje oczu
USG oczu – projekcja A
105 zł/dwoje oczu
USG oczu – projekcja B
140 zł/dwoje oczu
USG oczu – projekcja A+B
260 zł/dwoje oczu
UBM oczu
210 zł/dwoje oczu
Autofluorescencja FAF
100 zł/dwoje oczu
Kolorowe zdjęcie dna oka
170 zł/dwoje oczu
Badanie obwodu siatkówki
55 zł/dwoje oczu
Badanie kąta tęczówkowo-rogówkowego
(gonioskopia)
105 zł/dwoje oczu
Badanie śródbłonka rogówki
z pachymetrią w mikroskopie spekularnym
105 zł/dwoje oczu
Topografia rogówki
z dynamiczną oceną filmu łzowego
190 zł/dwoje oczu
Topografia rogówki z dynamiczną oceną filmu łzowego
oraz analizą gruczołów Meiboma
75 zł/dwoje oczu
Pupilometria (pomiar wielkości źrenicy)
100 zł/dwoje oczu
Kompleksowy analizator powierzchni oka i łez – OSA
150 zł/dwoje oczu
Kompleksowa analiza powierzchni oka i łez z meibografią – OSA
105 zł/dwoje oczu
Badania w kierunku nużeńca
160 zł/dwoje oczu
TearLab – ocena osmolarności filmu łzowego
160 zł/dwoje oczu
Test Inflamma Dry – biomarkery MMP-9
160 zł/dwoje oczu
Test AdenoPlus
55 zł/dwoje oczu
OSA – analizator powierzchni oka
55 zł/dwoje oczu
Test Schirmera
190 zł/dwoje oczu
Syndrom Czerwonego Oka (R.E.S.)
85 zł/dwoje oczu
Egzoftalmometria
120 zł/dwoje oczu
Posiew z worka spojówkowego bakteriologiczny
140 zł/dwoje oczu
Posiew z worka spojówkowego mykologiczny
200 zł/dwoje oczu
Kompleksowe badania optometryczne
160 zł
Badanie ortoptyczne/badanie na synoptoforze
350 zł
Terapia wzrokowa – 5 spotkań
100 zł
Domowa terapia widzenia – wprowadzenie
200 zł
Kompleksowe badanie optometryczne – dobór korekcji okularowej.
200 zł
Kompleksowe badanie optometryczne – dobór pryzmatów.
300 zł
Kwalifikacja i dobór soczewek kontaktowych miękkich
160 zł
Planowa wizyta kontrolna po doborze soczewek kontaktowych
350 zł
Kwalifikacja i dobór ortokorekcji (soczewki na noc)
120 zł
Kontrola ortokorekcyjna
400 zł
Kwalifikacja i dobór soczewek miniskleralnych miękkich
100 zł
Wymiana terapeutycznej soczewki kontaktowej
160 zł
Kompleksowe badanie optometryczne – dobór korekcji okularowej.
160 zł
Kompleksowe badanie optometryczne – dobór pryzmatów.
150 zł
Kwalifikacja i dobór soczewek kontaktowych miękkich
160 zł
Planowa wizyta kontrolna po doborze soczewek kontaktowych
80 zł
Dodatkowe badanie kontrolne
160 zł
Kompleksowe badanie optometryczne ukierunkowane na dobór optymalnej korekcji (okulary,soczewki, chirurgia refrakcyjna)
OKULISTYCZNE BADANIA GENETYCZNE

Powyższy cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.