M

BADANIA DIAGNOSTYCZNE
220 zł/dwoje oczu
OCT jaskrowe
240 zł/dwoje oczu
OCT siatkówki i plamki 4D HD
235 zł/dwoje oczu
OCT przedniego odcinka (AS-OCT)
210 zł/dwoje oczu
SL-OCT (nieinwazyjna gonioskopia)
235 zł/dwoje oczu
Angio-OCT (nieinwazyjna angiografia)
140 zł/dwoje oczu
Tomograficzna ocena kąta przesączania
70 zł/dwoje oczu
Medmont
85 zł/dwoje oczu
Perymetria – profil neurologiczny
130 zł/dwoje oczu
Mikroperymetria
65 zł/dwoje oczu
FDT Matrix
25 zł/dwoje oczu
Tonometria bezdotykowa z pachymetrią
50 zł/dwoje oczu
PASCAL – dynamiczna tonometria konturowa
50 zł/dwoje oczu
Tonometria indukcyjna
w cenie konsultacji
Tonometria aplanacyjna
125 zł/dwoje oczu
Krzywa dobowa – Pascal
90 zł/dwoje oczu
Krzywa dobowa – aplanacyjna
65 zł/dwoje oczu
Krzywa dobowa z pachymetrią (bezkontaktowo)
45 zł/dwoje oczu
AutoRefraktoKeratoTonometr z Pachymetrią (bezkontaktowo)
105 zł/dwoje oczu
RNFL (dawne GDX)
105 zł/dwoje oczu
GCC
105 zł/dwoje oczu
HRT
85 zł/dwoje oczu
USG oczu – projekcja A
105 zł/dwoje oczu
USG oczu – projekcja B
140 zł/dwoje oczu
USG oczu – projekcja A+B
210 zł/dwoje oczu
UBM oczu
265 zł/dwoje oczu
Angiografia fluoresceinowa oka (FA)
210 zł/dwoje oczu
Autofluorescencja FAF
105 zł/dwoje oczu
Skaningowe zdjęcie dna oka
170 zł/dwoje oczu
Badanie obwodu siatkówki
55 zł/dwoje oczu
Badanie kąta tęczówkowo-rogówkowego
(gonioskopia)
105 zł/dwoje oczu
Badanie śródbłonka rogówki
z pachymetrią w mikroskopie spekularnym
105 zł/dwoje oczu
Meibografia – analiza gruczołów Meiboma
125 zł/dwoje oczu
PrzegLądowa ocena siatkówki i plamki w OCT
105 zł/dwoje oczu
Topografia rogówki
z dynamiczną oceną filmu łzowego
190 zł/dwoje oczu
Topografia rogówki z dynamiczną oceną filmu łzowego
oraz analizą gruczołów Meiboma
75 zł/dwoje oczu
Pupilometria (pomiar wielkości źrenicy)
105 zł/dwoje oczu
Badania w kierunku nużeńca
160 zł/dwoje oczu
TearLab – ocena osmolarności filmu łzowego
160 zł/dwoje oczu
Test Inflamma Dry – biomarkery MMP-9
160 zł/dwoje oczu
Test AdenoPlus
55 zł/dwoje oczu
EasyTearview
55 zł/dwoje oczu
Test Schirmera
190 zł/dwoje oczu
R.E.S.
85 zł/dwoje oczu
Egzoftalmometria
100 zł/dwoje oczu
Posiew z worka spojówkowego z antybiogramem
200 zł/dwoje oczu
Kompleksowe badania optometryczne
160 zł
Badanie ortoptyczne/badanie na synoptoforze
350 zł
Terapia wzrokowa – 5 spotkań
100 zł
Domowa terapia widzenia – wprowadzenie
200 zł
Kompleksowe badanie optometryczne – dobór korekcji okularowej.
200 zł
Kompleksowe badanie optometryczne – dobór pryzmatów.
300 zł
Kwalifikacja i dobór soczewek kontaktowych miękkich
160 zł
Planowa wizyta kontrolna po doborze soczewek kontaktowych
350 zł
Kwalifikacja i dobór ortokorekcji (soczewki na noc)
120 zł
Kontrola ortokorekcyjna
400 zł
Kwalifikacja i dobór soczewek miniskleralnych miękkich
100 zł
Wymiana terapeutycznej soczewki kontaktowej
160 zł
Kompleksowe badanie optometryczne – dobór korekcji okularowej.
160 zł
Kompleksowe badanie optometryczne – dobór pryzmatów.
150 zł
Kwalifikacja i dobór soczewek kontaktowych miękkich
160 zł
Planowa wizyta kontrolna po doborze soczewek kontaktowych
80 zł
Dodatkowe badanie kontrolne
160 zł
Kompleksowe badanie optometryczne ukierunkowane na dobór optymalnej korekcji (okulary,soczewki, chirurgia refrakcyjna)
OKULISTYCZNE BADANIA GENETYCZNE

CENNIK: BADANIA DIAGNOSTYCZNE

Powyższy cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.