M

Eksperckie Centrum Okulistyczne

Profesorowie i kadra doświadczonych specjalistów.

Ponad 40.tu okulistów!

Prof. zw. dr hab. med.

Krystyna Czechowicz-Janicka

Dyrektor Medyczny i Naukowy

Prof. zw. dr hab. n. med.

Janusz Czajkowski

Członek Rady Naukowej

Profesor Andrzej Grzybowski
Prof. zw. dr hab. n. med.

Andrzej Grzybowski

Członek Rady Naukowej

Profesor Gierek-Ciaciura korekcja wzroku Instytut Oka
Prof. zw. dr hab. n. med.

Stanisława Gierek-Ciaciura

Członek Rady Naukowej

Dr n. med. Barbara Potyra
Dr n. med. 

Izabela Skórska

Dr n. med.

Małgorzata Werenowska-Pietrzyk

Dr n. med. Katarzyna Kowalska-Bylak
Dr n. med. Agnieszka Bogdan-Bandurska
Moneta Wielgos okulista Instytut Oka
Dr n. med. Joanna Moneta-Wielgoś

Dr Agata Mikitiuk-Potyra

Dr n.med. Aleksandra Godlewska
Dr Agnieszka Piwowarczyk

Dr  Magdalena Pauk-Domańska

Dr n. med.

Anna Izabella Borucka

Anna-Bielecka-okulista-instytut-oka
Dr Anna Bielecka

Dr  Anna Husiatyńska

Dr Ksawery Czubkowski

Dr n. med. 

Barbara Terelak-Borys

Dr Jacek Kosmala

Dr Magdalena Renata Pikor
Dr med. Joanna Sempińska-Szewczyk
Alina-Szajkowska-okulista-Instytut-Oka
Dr Alina Szajkowska

Dr  Zygmunt Mikołajczyk

Dr Magdalena Szczygielska
Dr Olga Bartha

Dr Anita Piekarniak-Woźniak

Dr Paweł Lewandowski

okulista

Dr  Daniel Czyżewski
Justyna Badowska okulista
Dr  Justyna Badowska
Dr Grzegorz Róg
Lek. Monika Sapuła-Grabowska
Lek. Ewa Bartha
lek. Grzegorz Gula
Dr Agata Kurzawa
Lek. Ilona Jędrzejewska
Dr Agnieszka Czeszyk-Piotrowicz
Dr Martyna Pieniążek
Dotota Krzyżanowska-Gernand medycyna estetyczna oczu i twarzy
Dr n. med.  Dorota Krzyżanowska-Gernand

medycyna estetyczna

Dr Mariola Lipka

diabetolog, endokrynolog

internista

mgr Paulina Figura 

dyplomowany optometrysta

Małgorzata Chojnacka-Ciepielewska

dyplomowany optometrysta, dyplomowana ortoptystka

Kamil Tomczyszyn

dyplomowany optometrysta