M

Prof. zw. dr hab. med.

Andrzej Grzybowski

 

Konsultant i chirurg w Instytucie Oka.

Członek Rady Naukowej Instytutu Oka w Warszawie

W Instytucie Oka:

Konsultacje specjalistyczne w zaćmie i chirurgia zaćmy.


Profesor Andrzej Grzybowski

Kierownik Katedry Okulistyki, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Kierownik Instytutu Okulistycznych Badań Naukowych

Przewodniczący sekcji zaćmowej oraz Członek Zarządu European Association for Vision and Eye Research (Ever) w kadencji 2018-2023

Aktywny członek  wielu międzynarodowych towarzystw naukowych, w tym:

  • Europejskiego Towarzystwa Retinologicznego (Euretina) – Członek Zarządu w kadencji 2016-2018
  • Retina Society
  • Amerykańskiej Akademii Okulistycznej (AAO)
  • The International Society of Bilateral Cataract Surgeons (ISBCS)
  • The International Council of Ophthalmology (ICO) – koordynator programu WCO w kadencji 2011 – 2018
  • Cogan Society
  • Europejskiego Towarzystwa Badań Narządu Wzroku (EVER) – Przewodniczący sekcji zaćmowej oraz Członek Zarządu European Association for Vision and Eye Research (Ever) w kadencji 2018-2023
  • Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej (ESCRS) – kurator Archivum ESCRS

Reprezentant Polski w Międzynarodowej Radzie ISRS (International Society of Refractive Surgery).

Dożywotni Członek (Chair LIV) i Skarbnik Europejskiej Akademii Okulistyki (European Academy of Ophthalmology).

 

 

Koordynator międzynarodowych programów i wielokrotny prelegent podczas głównych światowych konferencji okulistycznych, w tym:

AAO (nagroda: Achievment Award 2017)

APAO (Międzynarodowy Koordynator, nagroda: Achievment Award 2018)

WCO (Koordynator Programu w latach 2010-2018)
EVER, ESCRS, ISOPT etc.

Wydawca, redaktor naczelny i autor ponad 430 publikacji w recenzowanych międzynarodowych czasopismach naukowych.