M
Wskaźnik zaburzeń powierzchni oka
Wykonaj prosty test i sprawdź czy Twoim oczom
grozi tzw. zespół oka biurowego lub syndrom suchego oka.

Start