Ostry dyżur okulistyczny

Specjalizacje II go stopnia ukończyła w 2005 go roku w Klinice Okulistycznej w Warszawie przy ul. Sierakowskiego.
W 2016 roku ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie z Metodologii Badan Klinicznych.
Specjalizuje się w leczeniu i diagnostyce jaskry. Wykonuje badania OCT tarczy nerwu wzrokowego oraz siatkówki.

Zajmuje się również leczeniem i diagnostyką chorób plamki żółtej powierzchni oka.
Wykonuje zabiegi irydotomii laserowej w jaskrze wąskiego kąta oraz zabiegi kapsulotomii tylnej w zaćmie wtórnej.
Bada również i diagnozuje choroby okulistyczne dzieci od wieku szkolnego.