Ostry dyżur okulistyczny

Pacjent, który wymaga leczenia zabiegowego, jest kierowany przez lekarza na szereg badań. Ich cel to wykazanie, jaki jest ogólny stan zdrowia chorego i czy nie występują u niego przeciwwskazania do przeprowadzenia operacji. Oprócz badań laboratoryjnych, niezbędne jest również ogólne badanie wykonywane przez lekarza w gabinecie okulistycznym – często określa się je mianem wizyty kwalifikacyjnej.

Co obejmuje badanie ogólne przed zabiegiem np. witrektomii lub usunięcia zaćmy?

Do standardowych badań wykonywanych w ramach wizyty kwalifikacyjnej należą:

  • Podstawowe badanie okulistyczne – czyli ocena, czy źrenice pacjenta prawidłowo reagują na światło, jaka jest ostrość widzenia, a także czy pacjent prawidłowo rozróżnia barwy. Oprócz tego standardem jest również badanie dna oka.
  • Topografia rogówki – podczas badania specjalista odtwarza szczegółowo mapę powierzchni rogówki. Dzięki temu jest w stanie wykryć niepożądane asymetrie oraz krzywizny (np. związane z występowaniem stożka rogówki), które ograniczają zdolność widzenia.
  • Badanie śródbłonka rogówki – wykonywane jest przy pomocy precyzyjnego mikroskopu spekularnego, pozwalającego na analizę liczby, wielkości, gęstości, wymiarów oraz prawidłowości kształtu komórek rogówki.
  • OCT – optyczna koherentna tomografia, umożliwia dokładną diagnostykę siatkówki, ale w przypadku nowoczesnych aparatów dostępne jest również badanie przedniego odcinka oka, w tym przedniej powierzchni soczewki.
  • Badanie soczewki – obejmuje pomiary soczewki oraz określenie potrzebnej mocy (w przypadku konieczności wszczepienia sztucznej soczewki).
  • USG – umożliwia ocenę odległości pomiędzy poszczególnymi strukturami oka, ich stanu i kształtu, a także wykrycie guzów lub innych zmian chorobowych.