Ostry dyżur okulistyczny

Jaskra objawy – Szeroki kąt przesączania

W tej postaci jaskry z powodu zmienionych chorobowo elementów kąta przesączania ciecz wodnista ma trudności z wydostaniem się na zewnątrz. Ciśnienie w oku podnosi się stopniowo.

UWAGA! Jaskra z szerokim kątem jest bezbolesna i nie daje żadnych objawów do chwili, gdy prawie nerw wzrokowy ulegnie całkowitemu zanikowi.

Jaskra objawy – Zamykający się kąt przesączania

Gdy mamy do czynienia z zamykającym się kątem przesączania droga odpływu cieczy wodnistej na zewnątrz może zostać nagle zablokowana. Wtedy ciśnienie w oku gwałtownie wzrasta, a chory może odczuwać silne bóle głowy i oka. Bólowi mogą towarzyszyć zamglenia widzenia.

Wszystkie postacie jaskry nieleczone prowadzą do jaskrowego zaniku nerwu wzrokowego – a w konsekwencji do nieodwracalnej ślepoty.

Jaskra objawy: prawidłowe i „lunetowe” pole widzenia