Ostry dyżur okulistyczny

W naszych klinikach przywiązujemy wielką wagę do badań optometrycznych, gdyż są one często podwaliną do dalszego leczenia.

Dobór okularów jest wynikiem bardzo szczegółowego badanie parametrów układu wzrokowego. Sprawdzana jest wada wzroku, ustawienie gałek ocznych, ruchy oczu, postrzeganie trójwymiaru oraz sprawność i zakres akomodacji oraz konwergencji. Badane jest widzenie na dalekie i bliskie odległości, każdym okiem osobno i obojgiem oczu na raz. Dyplomowany optometrysta na podstawie otrzymanych wyników zaleca optymalną korekcję wady wzroku, dzięki której mamy możliwość najlepszego widzenia zarówno w dal jak i z bliskich odległości. Mówiąc prościej możemy najlepiej w danej sytuacji postrzegać świat za oknem jak i widzieć czytaną z bliska książkę.

Nasz doświadczony zespół medyczny dobiera okulary oraz soczewki kontaktowe zarówno dzieciom jak i dorosłym.