Ostry dyżur okulistyczny
Dr Elżbieta Mackiewicz
Dr Elżbieta Mackiewicz

Przyjmuje:

Warszawski Szpital Okulistyczny

Dr Piotr Polakowski
Dr Piotr Polakowski

Przyjmuje:

Warszawski Szpital Okulistyczny

Dr Małgorzata Danowska
Dr Małgorzata Danowska

Przyjmuje:

Warszawski Szpital Okulistyczny i Instytut Oka