Ostry dyżur okulistyczny

Trabekulektomia jest zabiegiem chirurgicznym wykorzystywanym w leczeniu jaskry, który polega na obnieżeniu ciśnienie wewnątrz oka.

Wskazaniem do przeprowadzenia trabekulektomii są:

  • brak efektów lub nietolerancja kropli do oczu;
  • brak możliwości stosowania kropli ze względu na trudności z ich podawaniem;
  • znaczne dobowe wahania ciśnienia wewnątrzgałkowego.
  • brak efektów terapeutycznych po zastosowaniu laseroterapii;

Na czym polega trabekulektomia?

Zabieg operacyjny polega na wytworzeniu dodatkowego kanału w oku, przez który woda z oka odpływa i w ten sposób zmniejsza się ciśnienie w oku.

Możliwe powikłania trabekulektomii

Trabekulektomia jak każdy zabieg chirurgiczny może prowadzić do powikłań. Jednym z najpoważniejszych jest zbyt niskie ciśnienie śródgałkowe. Trabekulektomia zostaje ostatnio coraz częściej zastąpiona procedurami bardziej bezpiecznymi jak laserowa trabekuloplastyka czy wszczepienie implantu iStent.

Operacja na jaskrę z usunięciem zaćmy

Zabieg usunięcia zaćmy można połączyć z zabiegiem przeciwjaskorwym. Za zastosowaniem takiego rozwiązania przemawia przede wszystkim konieczność wyłącznie jednokrotnego otwarcia gałki ocznej i czas rekonwalescencji, który wydłużyłby się dwukrotnie w przypadku rozdzielenia zabiegów.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące przebiegu takiej operacji lub zastanawiasz się nad możliwością jej przeprowadzenia w Twoim przypadku – skontaktuj się z naszymi specjalistami, a uzyskasz odpowiedź na każde z tych pytań.

Operacja na jaskrę w naszym centrum okulistycznym

Mówiąc o leczeniu jaskry, chodzi przede wszystkim o zahamowanie postępującego uszkodzenia nerwu wzrokowego, które prowadzi do stopniowego zawężenia pola widzenia, a w najgorszym przypadku do całkowitej utraty wzroku. Zdarza się, że po operacji na jaskrę następuje pogorszenie wzroku, zamiast jego poprawy. Z tego względu istotny jest odpowiedni dobór metody leczenia do aktualnego stanu i potrzeb pacjenta.

W Instytucie Oka wykonujemy kompleksowe badania, na podstawie których nasi specjaliści oceniają szanse na powodzenie operacji i biorą pod uwagę możliwe ograniczenia i przeciwwskazania. Za naszymi lekarzami przemawiają lata gromadzenia doświadczeń i nieustanne poszerzanie wiedzy. Każdego dnia korzystamy z nowoczesnego sprzętu o coraz większych możliwościach diagnostycznych i terapeutycznych.