Ostry dyżur okulistyczny
dr Ewa Graczyńska
dr Ewa Graczyńska

Przyjmuje:

Warszawski Szpital Okulistyczny i Instytut Oka

Dr n. med. Marcin Smorawski
Dr n. med. Marcin Smorawski

Przyjmuje:

Warszawski Szpital Okulistyczny

Mgr Dorota Pyszkiewicz
Mgr Dorota Pyszkiewicz

Przyjmuje:

Warszawski Szpital Okulistyczny i Instytut Oka

Mgr inż. Maria Mikucka
Mgr inż. Maria Mikucka

Przyjmuje:

Warszawski Szpital Okulistyczny i Instytut Oka

Sandra Karolina Rostkowska
Sandra Karolina Rostkowska

Przyjmuje:

Warszawski Szpital Okulistyczny i Instytut Oka

Dr n.med. Agnieszka Nowosielska
Dr n.med. Agnieszka Nowosielska

Przyjmuje:

Warszawski Szpital Okulistyczny i Instytut Oka

Dr n. med. Barbara Kozub
Dr n. med. Barbara Kozub

Przyjmuje:

Warszawski Szpital Okulistyczny

Dr Katarzyna Ciepłowska
Dr Katarzyna Ciepłowska

Przyjmuje:

Warszawski Szpital Okulistyczny i Instytut Oka

Dr Elżbieta Mackiewicz
Dr Elżbieta Mackiewicz

Przyjmuje:

Warszawski Szpital Okulistyczny

Dr Piotr Polakowski
Dr Piotr Polakowski

Przyjmuje:

Warszawski Szpital Okulistyczny

Dr Małgorzata Danowska
Dr Małgorzata Danowska

Przyjmuje:

Warszawski Szpital Okulistyczny i Instytut Oka

Dr Magdalena Pikor
Dr Magdalena Pikor

Przyjmuje:

Instytut Oka

Dr Emilia Nowowiejska
Dr Emilia Nowowiejska

Przyjmuje:

Warszawski Szpital Okulistyczny

Dr Urszula Łukasik
Dr Urszula Łukasik

Przyjmuje:

Warszawski Szpital Okulistyczny

mgr Patrycja Bejger
mgr Patrycja Bejger

Przyjmuje:

Warszawski Szpital Okulistyczny i Instytut Oka

Dr Kamil Nowik
Dr Kamil Nowik

Przyjmuje:

Warszawski Szpital Okulistyczny

Dr Paweł Lewandowski
Dr Paweł Lewandowski

Przyjmuje:

Instytut Oka

Dr Anita Piekarniak-Woźniak
Dr Anita Piekarniak-Woźniak

Przyjmuje:

Instytut Oka

Dr n.med. Barbara Terelak-Borys
Dr n.med. Barbara Terelak-Borys

Przyjmuje:

Instytut Oka

Dr Ksawery Czubkowski
Dr Ksawery Czubkowski

Przyjmuje:

Instytut Oka

Dr Jacek Kosmala
Dr Jacek Kosmala

Przyjmuje:

Instytut Oka

Dr n.med. Larysa Krajewska-Węglewicz
Dr n.med. Larysa Krajewska-Węglewicz

Przyjmuje:

Warszawski Szpital Okulistyczny

Dr Agata Mikitiuk-Potyra
Dr Agata Mikitiuk-Potyra

Przyjmuje:

Instytut Oka

Dr n.med. Joanna Moneta-Wielgoś
Dr n.med. Joanna Moneta-Wielgoś

Przyjmuje:

Instytut Oka

Dr Katarzyna Kowalska-Bylak
Dr Katarzyna Kowalska-Bylak

Przyjmuje:

Instytut Oka

Dr n.med. Barbara Potyra
Dr n.med. Barbara Potyra

Przyjmuje:

Instytut Oka