Ostry dyżur okulistyczny

Leczenie i zabieg usunięcia zeza przeważnie są przeprowadzane u dzieci, choć zdarza się także, że operacji wymagają osoby dorosłe. W przypadku najmłodszych jak najszybsze zgłoszenie się do okulisty gwarantuje najlepsze efekty terapii. Po wykonaniu badań diagnostycznych specjalista zaleca leczenie zachowawcze lub operacyjne, dostosowane do rodzaju zeza.

Leczenie zachowawcze a zabieg operacyjny

Zeza definiuje się jako okresowe lub stałe, nieregularne ustawienie oczu.

Osiągnięcie zamierzonych rezultatów leczenia zachowawczego tej nieprawidłowości (głównie w przypadku dzieci) wiąże się ze współpracą okulisty oraz ortoptysty. Polega ono na dopasowaniu właściwych szkieł okularowych, dzięki którym możliwe staje się wyrównanie wady wzroku. Często zasłania się także lepiej widzące oko. W sytuacji, gdy leczenie zachowawcze nie pozwala rozwiązać problemu, zabieg operacyjny okazuje się koniecznością. Celem zabiegu jest wyrównanie siły działania tzw. mięśni okoruchowych, co w konsekwencji sprawia, że gałki oczne będą mogły poruszać się równolegle, a pacjent pozbędzie się zaburzeń wzroku i powróci do normalnego funkcjonowania.

Na czym polega operacja zeza?

Operacja zeza ma na celu wzmocnienie (osiągane przez skrócenie) lub osłabienie (przesunięcie do tyłu) danego mięśnia. Są to mięśnie nazywane gałkoruchowymi, które zostają nacięte w zewnętrznej części oka. W związku z tym, że spojówka jest dobrze unaczyniona, po zabiegu pojawia się obrzęk oraz rozszerzenie naczyń spojówkowych. Operację zeza przeprowadza się w trybie ambulatoryjnym, w pełnym znieczuleniu (narkozie). W zależności od decyzji podjętej przez lekarza zabieg może być wykonany w jednym albo kilku etapach, na jednym czy też na obydwu oczach.

Ostateczny przebieg operacji jest uzależniony od rodzaju zeza oraz jego kąta. Przed przeprowadzeniem operacji (7-14 dni wcześniej) lekarz zleca również wykonanie dodatkowych badań. Okres rekonwalescencji wynosi od 3 do 5 dni. Warto podkreślić, że leczenie zeza u dorosłych jest równie ważne jak w przypadku najmłodszych.