Ostry dyżur okulistyczny

Konsultacje okulistyczne pozwalają szybko ocenić stan zdrowia narządu wzroku i pomóc w zdiagnozowaniu ewentualne choroby. Regularne wizyty u specjalisty zapewniają możliwość natychmiastowego wdrożenia odpowiedniego leczenia, a zarazem uniknięcia rozwoju poważnych schorzeń. Zakres usług oferowanych podczas konsultacji okulistycznych jest dopasowany do indywidualnych potrzeb pacjenta i jego wieku.

Podstawowa konsultacja okulistyczna

Rutynową, podstawową konsultację okulistyczną (przeprowadzaną co roku) zaleca się osobom ze stwierdzoną wadą wzroku, a także pacjentom po 40. roku życia (w tym przypadku przynajmniej raz na 2 lata) i cierpiącym na choroby przewlekłe, np. cukrzycę i nadciśnienie tętnicze. W trakcie konsultacji specjalista pyta pacjenta o ewentualne dolegliwości ze strony narządu wzroku, choroby przewlekłe oraz rodzaj wykonywanej pracy.

Konsultacja okulistyczna obejmuje też wykonanie standardowych badań, takich jak:

  • badanie ciśnienia wewnątrz gałek ocznych,
  • badanie ostrości wzroku do dali (komputerowe – za pomocą refraktometru lub tablic Snellena) oraz do bliży.

Ponadto lekarz ocenia również stan powierzchni gałek ocznych i strukturę dna oka (oftalmoskopia). W razie wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości, specjalista może zlecić wykonanie bardziej szczegółowych badań, między innymi OCT czy angiografii fluoresceinowej. Pod koniec konsultacji lekarz zapisuje najważniejsze porady dla pacjenta oraz (jeśli jest to konieczne) wypisuje recepty na leki.

Konsultacja okulistyczna z dodatkowymi badaniami

Poza podstawowymi badaniami przeprowadzanymi podczas wizyty u okulisty niejednokrotnie potrzebne okazuje się też wykonanie tych dodatkowych. Zalicza się do nich OCT lub inaczej tomografia dna oka. Jest ona nowoczesnym badaniem, pozwalającym na precyzyjne i dokładne ocenienie narządu wzroku.

Poza tym okulista może przeprowadzić angiografię (Angio-OCT), umożliwiającą obrazowanie naczyń krwionośnych na dnie oka. Obrazowanie naczyń ma miejsce na różnych głębokościach siatkówki i naczyniówki, dlatego w konsekwencji pozwala ustalić lokalizację zmian i określić ich charakter. Często jego wykonanie zaleca się pacjentom z chorobami naczyniowymi. W ofercie naszej placówki znajduje się też konsultacja zapewniająca wykonanie badania OCT plamki żółtej oraz Angio-OCT. Wizyta ta stanowi pełen pakiet diagnostyczny dla pacjentów z chorobami siatkówki.

Do popularnych badań dodatkowych przeprowadzanych podczas konsultacji okulistycznej zalicza się także badanie z wykorzystaniem kolorowych tablic Ishihary (pozwalających wykryć zaburzenia widzenia kolorów) czy badanie pola widzenia (stosowane w diagnostyce jaskry i chorób siatkówki).

W nagłych przypadkach – konsultacja okulistyczna obejmująca usunięcie ciała obcego

W wymagających szybkiej reakcji przypadkach w czasie konsultacji okulistycznej lekarz zajmuje się bezpiecznym usunięciem ciała obcego z oka. To najczęściej mikroskopijny obiekt, taki jak drzazga, odprysk szkła czy ziarnko piasku, przeważnie umiejscowiony w rogówce lub worku spojówkowym. Szybkie usunięcie ciała obcego z oka jest bardzo ważne, ponieważ może ono powodować coraz silniejsze dolegliwości bólowe i infekcje, a nawet pogorszenie widzenia. Tego rodzaju zabieg wykonuje się w znieczuleniu miejscowym, po jego zakończeniu na oko zakłada się opatrunek.

Kontynuacja leczenia i wizyty dodatkowe

Jeżeli lekarz w trakcie konsultacji zaobserwuje nieprawidłowości wymagające wdrożenia leczenia, bardzo istotne jest planowanie regularnych wizyt. Pozwalają one na bieżąco kontrolować przebieg leczenia i jego rezultaty. Oprócz konsultacji okulistycznych zalecanych przez specjalistę, w naszej placówce oferujemy również wizyty dodatkowe. Umożliwiają one na przykład uzyskanie niezbędnych zaświadczeń do celów orzeczeniowych (ZUS, komisja orzekania o niepełnosprawności).