Ostry dyżur okulistyczny

Usuwanie zaćmy w Instytucie Oka

Starannie dobrane okulary mogą poprawić widzenie do bliży i do dali tylko w przypadku początkowej zaćmy. Obecnie metoda chirurgicznego usunięcia zaćmy to jedyna skuteczna metoda leczenia tej choroby. Przed zabiegiem każdy pacjent musi przejść wnikliwą konsultację okulistyczną, aby ocenić wskazania do zabiegu i wykluczyć ewentualne przeciwwskazania.

Zabieg chirurgiczny powinien być przeprowadzony jak najwcześniej, bowiem nie istnieje metoda pozwalająca na cofnięcie powstałych zmętnień, a ryzyko powikłań operacyjnych wzrasta wraz z rozwojem zaćmy. Operacja trwa około 15 minut (w znieczuleniu miejscowym) i jest bezbolesna.
Ważne jest, aby ustalić, że to właśnie zaćma jest przyczyną pogorszenia ostrości wzroku a nie na przykład współistniejąca choroba plamki żółtej czy nerwu wzrokowego. Wówczas bowiem pacjent nie odniesie korzyści z zabiegu operacyjnego.

Jeśli nie ma przeciwwskazań do zabiegu pacjent zostaje zakwalifikowany do jednej z metod chirurgicznego usunięcia soczewki.

W obecnych czasach najczęściej jest to zabieg fakoemulsyfikacji, w trakcie którego zmętniała soczewka jest rozbijana za pomocą energii ultradźwięków i aspirowana. W miejsce usuniętej soczewki wszczepia się sztuczną soczewkę wewnątrzgałkową.

Metoda fakoemulsyfikacji może być poprzedzona wstępnym zabiegiem laserowym za pomocą lasera femtosekundowego, za pomocą którego wykonuje się wstępne etapy zabiegu. Uważa się, że czyni to sam zabieg operacji łatwiejszym i bezpieczniejszym.

Obecnie bardzo rzadko wykonuje się zabieg usunięcia zaćmy metodą pozatorebkową, w której to wykonuje się duże cięcie w rogówce, soczewkę usuwa w całości a na koniec zabiegu zakłada szwy. Operacja ta jest zarezerwowana dla szczególnych, bardzo zaawansowanych typów zaćmy.