M

Leczenie jaskry

Należy pamiętać, że zabieg chirurgiczny lub laserowy który został wykonany zbyt późno, może już nie powstrzymać procesu chorobowego.

Leczenie jaskry. W zależności od postaci choroby (jaskra z zamkniętym lub otwartym kątem) stosujemy rożne metody leczenia. Celem leczenia jaskry jest zatrzymanie postępu choroby. Służą do tego zabiegi laserowe (selektywna trabekuloplastyka laserowa SLT, irydektomia laserowa, irydoplastyka laserowa).

Leczenie jaskry – zabiegi laserowe:

instytut oka okulista warszawa

Leczenie jaskry.  Selektywna trabekuloplastyka laserowa. Selektywna trabekuloplastyka laserowa (SLT, selective laser trabeculoplasty) jest bezpieczną, nieinwazyjną i efektywną metodą obniżenia ciśnienia śródgałkowego w różnych postaciach jaskry z otwartym kątem przesączania i w nadciśnieniu ocznym. Leczenie przy pomocy selektywnej trabekuloplastyki laserowej (SLT) jest bezpieczne i można je wielokrotnie powtarzać. SLT uznaje się jako terapię I rzutu w jaskrze otwartego kąta i nadciśnieniu ocznym.

ZALETY: Selektywna trabekuloplastyka laserowa jest techniką precyzyjną – zabieg charakteryzuje się bardzo krótkim czasem trwania i niską energią impulsu laserowego, co chroni przed powstaniem efektu termicznego. Jest techniką bezpieczną – nie występują efekty uboczne, nie powstają również blizny. Jest zabiegiem powtarzalnym – selektywna trabekuloplastykę laserową można wykonywać wielokrotnie.

irydyktomia instytut oka okulista warszawa

Leczenie jaskry. Irydotomia laserowa w jaskrze z zamykającym się kątem polega na wykonaniu  przecięcia laserem tęczówki.

Leczenie jaskry – zabiegi chirurgiczne:

Leczenie jaskry. Trabektulektomia polega na wycięciu fragmentów kąta przesączania. Kanaloplastyka polega na poszerzeniu kanału Schlemma, znajdującego się w kącie przesączania. Założenie stentów poszerzających drogi odpływów cieczy wodnistej.

Leczenie jaskryLeczenie farmakologiczne obejmuje pięć grup leków głównie obniżających produkcję cieczy wodnistej, a także poprawiających drogi odpływu cieczy droga niekonwencjonalną.