M

ZAPALENIE ROGÓWKI

Czynniki ryzyka

Najczęstszymi czynnikami ryzyka zapalenia rogówki są:

 

1. Noszenie soczewek kontaktowych.
Podczas użytkowania soczewek kontaktowych dochodzi do powstawania niewielkich ubytków zewnętrznej warstwy rogówki (nabłonka rogówki) przez które drobnoustroje mogą wnikać w głąb rogówki doprowadzając do rozwoju zapalenia. Nieprzestrzeganie podstawowych zasad higieny i użytkowania soczewek kontaktowych znacznie zwiększa ryzyko powikłań.

 

2. Przebyty uraz rogówki, który zaburzył jej prawidłową strukturę
M.in. erozja rogówki (rana zewnętrznej warstwy rogówki), ciało obce rogówki (np. opiłek metalu, który wbił się w tkankę), uraz gałązką drzewa lub liściem, oparzenie chemiczne

 

3. Infekcje wirusowe tkanek oka

 

4. Nieprawidłowy skład filmu łzowego
Na powierzchni rogówki stale rozprowadzany jest film łzowy. W jego skład wchodzą trzy warstwy – śluzowa, wodna i lipidowa. Prawidłowe proporcje i skład poszczególnych komponentów zapewnia naturalną ochronę rogówki.

 

5. Niektóre choroby ogólnoustrojowe
Istnieją dwie grupy chorób ogólno ustrojowych, które mogą zwiększać ryzyko zapalenia rogówki. Pierwszą z nich są choroby autoimmunologiczne (m.in. reumatoidalne zapalenie stawów), drugą – choroby infekcyjne (m.in. kiła, gruźlica, HSV, borelioza)

Typy zapaleń rogówki

Istnieją dwa główne typy zapaleń w obrębie tkanek rogówki – infekcyjne oraz nieinfekcyjne.
Wśród zapaleń infekcyjnych można wyróżnić zapalenia bakteryjne, wirusowe, grzybicze oraz pasożytnicze.
Grupa zapaleń nieinfekcyjnych zawiera wiele schorzeń, u podłoża których leży nieprawidłowa reakcja immunologiczna lub zaburzone procesy fizjologiczne powierzchni oka.

Objawy zapalenia rogówki

Objawy, które mogą występować podczas zapalenia rogówki to:
• Pogorszenie widzenia, w oku objętym zapaleniem
• Wydzielina (np. rano po przebudzeniu powieki mogą być sklejone wydzieliną, wydzielina może zasychać na brzegach powiek)
• Zaczerwienienie oka
• Ból – od dyskomfortu do silnych dolegliwości bólowych
• Światłowstręt – znaczne ograniczenie możliwości spojrzenia na światło, powieki zaciskają się
• Uczucie ciała obcego pod powieką (np. wrażanie jakby pod powieką był piasek

Diagnostyka zapaleń rogówki

Badania wykonywane podczas diagnostyki zapaleń rogówki:
• Wywiad lekarski będący integralną częścią wizyty okulistycznej.
Lekarz okulista aby prawidłowo zdiagnozować chorobę zapalną rogówki zapyta m.in.
– od kiedy występują objawy?
– czy do tej pory pacjent stosował leki okulistyczne? Jeśli tak to jakie?
– czy u pacjenta występują czynniki ryzyka zapalenia rogówki?
– czy wcześniej pacjent miał już epizod zapalenia rogówki?
– czy pacjent przechodził operacje okulistyczne? (jeśli tak to jakie i kiedy)
– jakie choroby ogólnoustrojowe występują u pacjenta?
• Dokładne badanie biomikroskopem (lampą szczelinową)
• W niektórych przypadkach chorób zapalnych rogówki istnieje wskazanie do pogłębienia diagnostyki o badania mikrobiologiczne, czy też badania obrazowe przedniego odcinka oka.