Umów wizytę Portal pacjenta Zadzwoń 22 123 55 50
Link do social media Link do social media
Ostry dyżur okulistyczny

Wizyta kwalifikacyjna przeprowadzana przed operacją usunięcia zaćmy pełni rolę kluczową dla zapewnienia pacjentowi pełnego bezpieczeństwa oraz maksimum zadowolenia z efektów osiągniętych po operacji wszczepienia nowych soczewek.

Przed operacją zaćmy konieczna jest tzw. wizyta kwalifikacyjna. Jej zadaniem jest precyzyjna ocena aktualnego stanu narządu wzroku. Zdarza się bowiem, że zaćma współistnieje z innymi chorobami oczu – wówczas okulista kwalifikujący pacjenta do operacji zaćmy podejmuje decyzję o harmonogramie dalszego postępowania.

Biometria optyczna. Dokładne pomiary kształtu i rozmiaru oka służą idealnemu dopasowaniu soczewek wewnątrzgałkowych o odpowiedniej mocy.

Biometry optyczne oferują nową metodę przeprowadzania biometrii przedoperacyjnej, podczas której do obliczenia długości osi, keratometrii i głębokości komory przedniej stosuje się światło podczerwone. Jest to błyskawiczna, precyzyjna metoda, która redukuje wariancję techniczną i eliminuje kontakt fizyczny z rogówką.

Należy pamiętać, że jeśli pacjent choruje równocześnie na inne choroby okulistyczne związane z wiekiem (jaskra, zwyrodnienie plamki związane z wiekiem – AMD) – udany zabieg usunięcia zaćmy nie przywróci mu pełnej ostrości wzroku.

Natomiast w przypadku niektórych chorób (retinopatia cukrzycowa, jaskra pierwotnie zamkniętego kąta, a także takich typów jaskry wtórnej, jak np. jaskra torebkowa w przebiegu PEX.) istnieją wyraźne wskazania medyczne do wczesnego usunięcia zaćmy.

Retinopatia cukrzycowa stanowi wskazanie do wczesnego usunięcia zaćmy, albowiem zmętniała soczewka utrudnia kontrolowanie oraz leczenie zmian na dnie oka, powstających w wyniku retinopatii cukrzycowej. Z tych samym trudności w obserwacji dna oka również we wszystkich rodzajach jaskry istnieje także wskazanie do wczesnego usunięcia zaćmy.

Również w zaćmie początkowej oka z tzw. pierwotnie zamkniętym kątem przesączania (typowe dla oczu nadwzrocznych), wskazane jest wczesne usunięcie zaćmy.

Badania przedoperacyjne

Ważne jest, aby ustalić, że to właśnie zaćma jest przyczyną pogorszenia ostrości wzroku a nie na przykład współistniejąca choroba plamki żółtej czy nerwu wzrokowego. Wówczas bowiem pacjent nie odniesie korzyści z zabiegu operacyjnego.

Badanie kwalifikacyjne prowadzone przez specjalistów Instytutu Oka obejmuje kompleksowe badanie okulistyczne wraz z wywiadem okulistycznym ze szczególnym uwzględnieniem ogólnych i miejscowych czynników ryzyka oraz oceną soczewki po rozszerzeniu źrenicy. W ramach badania kwalifikacyjnego wykonywane są obowiązkowo badania dodatkowe w oparciu o aktualne kryteria światowej chirurgii okulistycznej.

  1. Kompleksowe badanie okulistyczne wraz z oceną przedniego i tylnego odcinka oka oraz pomiarem ciśnienia wewnątrzgałkowego metodą aplanacyjną, wywiad lekarski, analiza dostarczonej dokumentacji medycznej, zlecenie badań specjalistycznych.
  2. Pomiar mocy refrakcji i krzywizny rogówki wraz z pomiarem ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz grubości rogówki (Tonoref III).
  1. Badanie śródbłonka rogówki z pachymetrią (mikroskop spekularny EM 3000).
  2. USG B Ultrasonografia gałki ocznej / opcjonalnie w wybranych przypadkach ultrabiomikroskopia (UBM) – cyfrowa echografia ze standaryzowaną biometrią (Aviso S).

Sprawdź dlaczego warto poddać się zabiegowi w Instytucie Oka?

Bezpieczeństwo – Doświadczenie – Najnowsza światowa technika laserowa

Al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa

22 123 55 50