Ostry dyżur okulistyczny

Wizyta kwalifikacyjna przeprowadzana przed operacją usunięcia zaćmy pełni rolę kluczową dla zapewnienia pacjentowi pełnego bezpieczeństwa oraz maksimum zadowolenia z efektów osiągniętych po operacji wszczepienia nowych soczewek.

Przed operacją zaćmy konieczna jest tzw. wizyta kwalifikacyjna. Jej zadaniem jest precyzyjna ocena aktualnego stanu narządu wzroku. Zdarza się bowiem, że zaćma współistnieje z innymi chorobami oczu – wówczas okulista kwalifikujący pacjenta do operacji zaćmy podejmuje decyzję o harmonogramie dalszego postępowania.

Biometria optyczna. Dokładne pomiary kształtu i rozmiaru oka służą idealnemu dopasowaniu soczewek wewnątrzgałkowych o odpowiedniej mocy.

Biometry optyczne oferują nową metodę przeprowadzania biometrii przedoperacyjnej, podczas której do obliczenia długości osi, keratometrii i głębokości komory przedniej stosuje się światło podczerwone. Jest to błyskawiczna, precyzyjna metoda, która redukuje wariancję techniczną i eliminuje kontakt fizyczny z rogówką.

Należy pamiętać, że jeśli pacjent choruje równocześnie na inne choroby okulistyczne związane z wiekiem (jaskra, zwyrodnienie plamki związane z wiekiem – AMD) – udany zabieg usunięcia zaćmy nie przywróci mu pełnej ostrości wzroku.

Natomiast w przypadku niektórych chorób (retinopatia cukrzycowa, jaskra pierwotnie zamkniętego kąta, a także takich typów jaskry wtórnej, jak np. jaskra torebkowa w przebiegu PEX.) istnieją wyraźne wskazania medyczne do wczesnego usunięcia zaćmy.

Retinopatia cukrzycowa stanowi wskazanie do wczesnego usunięcia zaćmy, albowiem zmętniała soczewka utrudnia kontrolowanie oraz leczenie zmian na dnie oka, powstających w wyniku retinopatii cukrzycowej. Z tych samym trudności w obserwacji dna oka również we wszystkich rodzajach jaskry istnieje także wskazanie do wczesnego usunięcia zaćmy.

Również w zaćmie początkowej oka z tzw. pierwotnie zamkniętym kątem przesączania (typowe dla oczu nadwzrocznych), wskazane jest wczesne usunięcie zaćmy.

Badania przedoperacyjne

Ważne jest, aby ustalić, że to właśnie zaćma jest przyczyną pogorszenia ostrości wzroku a nie na przykład współistniejąca choroba plamki żółtej czy nerwu wzrokowego. Wówczas bowiem pacjent nie odniesie korzyści z zabiegu operacyjnego.

Badanie kwalifikacyjne prowadzone przez specjalistów Instytutu Oka obejmuje kompleksowe badanie okulistyczne wraz z wywiadem okulistycznym ze szczególnym uwzględnieniem ogólnych i miejscowych czynników ryzyka oraz oceną soczewki po rozszerzeniu źrenicy. W ramach badania kwalifikacyjnego wykonywane są obowiązkowo badania dodatkowe w oparciu o aktualne kryteria światowej chirurgii okulistycznej.

  1. Kompleksowe badanie okulistyczne wraz z oceną przedniego i tylnego odcinka oka oraz pomiarem ciśnienia wewnątrzgałkowego metodą aplanacyjną, wywiad lekarski, analiza dostarczonej dokumentacji medycznej, zlecenie badań specjalistycznych.
  2. Pomiar mocy refrakcji i krzywizny rogówki wraz z pomiarem ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz grubości rogówki (Tonoref III).
  1. Badanie śródbłonka rogówki z pachymetrią (mikroskop spekularny EM 3000).
  2. USG B Ultrasonografia gałki ocznej / opcjonalnie w wybranych przypadkach ultrabiomikroskopia (UBM) – cyfrowa echografia ze standaryzowaną biometrią (Aviso S).

Sprawdź dlaczego warto poddać się zabiegowi w Instytucie Oka?

Bezpieczeństwo – Doświadczenie – Najnowsza światowa technika laserowa