Ostry dyżur okulistyczny

Czym jest Test Amslera?

Test Amslera to prosty, samodzielny test służący do monitorowania zdrowia centralnej części siatkówki oka, zwanej plamką (makulą). Test jest często używany do wykrywania wczesnych oznak zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD), które jest jedną z najczęstszych przyczyn utraty wzroku u osób starszych.

Do przeprowadzenia testu Amslera potrzebna jest karta Amslera (lub sprawdź film poniżej), która składa się z kwadratowej siatki. Każdy rząd i kolumna składa się z prostych linii, z kropką w centrum, którą pacjent powinien skupić na swoim wzroku.

Podczas wykonania testu, jedno oko jest zasłonięte, a drugie skupia się na centralnej kropce. Jeśli linie wyglądają faliste, zniekształcone lub są jakiekolwiek brakujące obszary, może to sugerować problem z makulą i powinno to skłonić do skonsultowania się z lekarzem oka.

Jednak test Amslera nie zastępuje regularnych badań oka przeprowadzanych przez profesjonalistów. To jest tylko narzędzie do samodzielnego monitorowania zdrowia oka.

Test Amslera należy wykonać trzymając kartkę w odległości ok. 30 cm od oczu, tj. w naturalnej odległości „do czytania”. Jeżeli zazwyczaj korzystasz podczas czytania z okularów – przed wykonaniem badania załóż je.

Test Amslera przeprowadź dla każdego oka osobno.

Postępuj wg instrukcji opisanej na teście Amslera.

POBIERZ I WYDRUKUJ TEST AMSLERA

AMD jest najczęściej diagnozowaną chorobą siatkówki. Jeśli nie rozpoczniemy leczenia odpowiednio wcześnie, istnieje zagrożenie nieodwracalnej utraty widzenia, bez możliwości jego przywrócenia.

ZAREZERWUJ WIZYTĘ TELEFONICZNIE TEL. 22 123 55 50 lub skorzystaj z zapisu internetowego.

 


Badanie Dna Oka

Badanie dna oka jest badaniem podstawowym i niezwykle ważnym, ponieważ pozwala na rozpoznanie większości schorzeń oka, zwłaszcza siatkówki (odklejanie siatkówki, przedarcia siatkówki, krwotoki itp.), plamki żółtej (degeneracje, bruzdy), błony naczyniowej, nerwu wzrokowego (jaskra) i ciałka szklistego.

Obraz dna oka pozwala również na ocenę i stan zaawansowania nie tylko schorzeń typowo okulistycznych, ale takze chorób ogólnoustrojowych – np. nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, miażdżyca.

Tonometria

Tonometria, czyli badanie ciśnienia w oku jest obowiązkowym badaniem okulistycznym. Podwyższone parametry ciśnienia wewnątrzgałkowego mogą świadczyć m.in. o jaskrze.

Tonometria wykonywana w Instytucie Oka jest badaniem bezdotykowym i całkowicie bezbolesnym.

Pachymetria

Pachymetria to badanie centralnej grubości rogówki i podobnie jak tonometria należy do podstawowych badań, które powinien przeprowadzić lekarz okulista. Badanie to ma zasadniczy wpływ na ocenę wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Pachymetria wykonywana w Instytucie Oka jest całkowicie bezbolesna i bezdotykowa.