M

Badanie oczu, które możesz przeprowadzić samodzielnie w domu

TEST AMSLERA

Test należy wykonać trzymając kartkę w odległości ok. 30 cm od oczu, tj. w naturalnej odległości „do czytania”. Jeżeli zazwyczaj korzystasz podczas czytania z okularów – przed wykonaniem badania załóż je.

Test przeprowadź dla każdego oka osobno.

Postępuj wg instrukcji opisanej na teście Amslera.