Ostry dyżur okulistyczny

Na czym polega panfotokoagulacja laserowa?

Panfotokoagulacja jest zabiegiem laserowym, który przeprowadza się na siatkówce oka, uszkodzonej przez różne stany chorobowe (np. cukrzyca lub  zakrzep). Wykonuje się go wyłącznie w częściach oka, które nie odpowiadają za widzenie. Do uzyskania pożądanych efektów zabiegu konieczne jest przeprowadzenie 2-3 sesji zabiegów, podczas których wykonywanych jest około 2-3 tys. ognisk koagulacji.

Celem panfotokoagulacji jest wyłączenie obszarów niedokrwionej siatkówki z krążenia oka.

W efekcie dochodzi do zahamowania wydzielania do oka toksyn, jakie powostają na skutek zakrzepu, cukrzycy czy innych chorób.

Założeniem panfotokoagulacji jest poprawa ukrwienia centralnej części siatkówki odpowiedzialnej za widzenie.

Panfotokoagulacja siatkówki – wskazania

Wskazania do wykonania zabiegu panfotokoagulacji laserowej są:

  • każda retinopatia proliferacyjna, jeśli w jej przebiegu mamy do czynienia z tworzeniem nowych naczyń krwionośnych na siatkówce oka;
  • retinopatia cukrzycowa przedprofieracyjna i proliferacyjna. W schorzeniach tych dochdzi do powstania ( lub “za chwilę” dojdzie do powstania) zmian wywołanych  niedokrwieniem, które są niebezpieczne dla działania oka.

O powodzeniu panfotokoagulacji siatkówki decyduje szereg czynników. Poza dostosowaniem metody terapii to schorzenia i prawidłowym przeprowadzeniem leczenia z użyciem zaawansowanego sprzętu kluczową rolę odgrywa stosowanie się do zaleceń lekarskich. Regularna kontrola podczas wizyt pozwoli ocenić powodzenie terapii, a w razie potrzeby podjąć na czas stosowne kroki.