M

Nie lekceważ objawu czerwonych oczu. Czerwone oko sygnalizować może nadmierne nasłonecznienie bądź początek infekcji, której nabawiliśmy się np. podczas kąpieli. Czerwone oczy to także objaw tzw. suchego oka, występujący niezwykle często u osób, które spędzają wiele godzin w klimatyzowanym pomieszczeniu, zwłaszcza przed komputerem.

Gdy zauważysz, że Twoje oczy są mocno przekrwione – nie zwlekaj z odwiedzeniem okulisty. Pamiętaj! Tzw. Zespół Czerwonego Oka może towarzyszyć wielu chorobom oczu – od najpowszechniej występujących (np. zapalenia spojówek o różnym pochodzeniu), po niebezpieczne (np. jaskrę).

ZESPÓŁ CZERWONEGO OKA (R.E.S. Red Eye Syndrome)

(R.E.S. Red Eye Syndrome)
Zespół czerwonego oka - to jeden z najczęściej spotykanych objawów okulistycznych. Ponieważ objaw ten towarzyszyć może całemu spektrum chorób okulistycznych - dla określenia przyczyn powstania objawu niezbędna jest dokładna diagnostyka. Przyczyn czerwonego oka może być bowiem bardzo wiele. Od najpowszechniejszych (np. zespół suchego oka) - po najgroźniejsze (np. jaskra).

Przyczyny 

1. Choroby spojówek

2. Choroby rogówki

3. Choroby błony naczyniowej

4. Ostry atak zamkniętego kąta przesączania

5. Choroby powiek

6. Choroby twardówki

7. Urazy gałki

Zapisz

Objawy towarzyszące

Najczęstszymi objawami towarzyszącymi Zespołowi Czerwonego Oka są:

  • wydzielina w oku
  • świąd
  • pieczenie
  • obrzęk powiek

ZAPALENIE SPOJÓWEK

Syndrom Czerwonego Oka bardzo często manifestuje zapalenie spojówek. Aby wprowadzić właściwe leczenie niezbędne jest prawidłowe zdiagnozowanie przyczyny powstania stanu zapalnego. Może być ono rożnego pochodzenia: np.  bakteryjnego, wirusowego, chemicznego, grzybiczego czy np. alergicznego. Pamiętaj, że zapalenia spojówek mogą prowadzić do trwałych uszkodzeń. Dlatego nie należy bagatelizować nawet najbardziej banalnych objawów tego schorzenia.

ZESPÓŁ SUCHEGO OKA

Zaburzenia powierzchni oka (Ocular Surface Disease, OSD) czyli potocznie „suche oko” to grupa schorzeń przewlekłych, objawiających się najczęściej jako uczucie „piasku pod powiekami”, uczucie ciała obcego, uczucie suchości, pieczenie, zaczerwienienie oczu lub paradoksalne poniekąd, aczkolwiek bardzo częste, nadmierne łzawienie (tzw. „płaczące suche oko”).

ZAPALENIA ROGÓWKI

Zapalenia rogówki mogą mieć wiele przyczyn. Jednak jedną z najczęstszych przyczyn zmian zapalnych rogówki są zapalenia pochodzenia bakteryjnego, wynikające z nieprawidłowej higieny stosowania soczewek kontaktowych. Podczas użytkowania soczewek kontaktowych dochodzi do powstawania niewielkich ubytków zewnętrznej warstwy rogówki (nabłonka rogówki), przez które drobnoustroje mogą wnikać w głąb rogówki doprowadzając do rozwoju zapalenia. Nieprzestrzeganie podstawowych zasad higieny i użytkowania soczewek kontaktowych znacznie zwiększa ryzyko powikłań.

UWAGA!

Jeśli oprócz objawu czerwonych oczu występuje także jeden z poniższych objawów – zasięgnij bezzwłocznie opinii lekarza okulisty.

  • pogorszenie widzenia
  • utrata widzenia
  • nadwrażliwość na światło
  • nagłe pojawienie się podwójnego widzenia
  • silny ból oka z towarzyszącym bólem głowy
  • obserwowanie kół tęczowych wokół źródeł światła, przy równoczesnym ostrym bólu oka i glowy