M

Dr Agata Mikitiuk-Potyra

Specjalista chorób oczu

dr Agata Mikitiuk-Potyra

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalizację z Okulistyki ukończyła w warszawskim Szpitalu Czerniakowskim , gdzie pracuje na stanowisku starszego asystenta na Oddziale Okulistyki.
Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób siatkówki oraz chirurgią zaćmy. Kwalifikuje pacjentów do laseroterapii, operacji siatkówki i iniekcji doszklistkowych w przebiegu AMD, makulopatii cukrzycowej i zakrzepowej oraz neowaskularyzacji w przebiegu wysokiej krótkowzroczności.
Odbywała staże we francuskich szpitalach oraz uczestniczyła w międzynarodowym programie ERASMUS. Regularnie uczestniczy w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych.
Jej pasją jest wspinaczka wysokogórska, nurkowanie oraz podróże, które stara się łączyć z życiem zawodowym. Istotną częścią działalności medycznej jest leczenie zachowawcze i chirurgiczne problemów okulistycznych w osób nurkujących.