Ostry dyżur okulistyczny

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalizację z Okulistyki ukończyła w warszawskim Szpitalu Czerniakowskim, gdzie pracuje na stanowisku starszego asystenta na Oddziale Okulistyki.

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób siatkówki oraz chirurgią zaćmy. Kwalifikuje pacjentów do laseroterapii, operacji siatkówki i iniekcji doszklistkowych w przebiegu AMD, makulopatii cukrzycowej i zakrzepowej oraz neowaskularyzacji w przebiegu wysokiej krótkowzroczności. Diagnozuje również i leczy pacjentów z zezem. Przeprowadza również operacje usunięcia zaćmy. Odbywała staże we francuskich szpitalach oraz uczestniczyła w międzynarodowym programie ERASMUS. Regularnie uczestniczy w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych.

Jej pasją jest wspinaczka wysokogórska, nurkowanie oraz podróże, które stara się łączyć z życiem zawodowym. Istotną częścią działalności medycznej jest leczenie zachowawcze i chirurgiczne problemów okulistycznych u osób nurkujących.