Ostry dyżur okulistyczny

Degeneracja plamki związana z wiekiem postać sucha czyli tzw suche AMD (od angielskiego age related macular degeneration) jest chorobą, która dotyka znaczą liczbę pacjentów po 60 roku życia.

Schorzenie to powoduje postępujące pogorszenie widzenia a przyczyną jest obumieranie komórek nerwowych położonych w siatkówce w okolicy plamki żółtej, odpowiedzialnych za widzenie.

Na obecnym etapie wiedzy, mimo rozwoju technologii i zaawansowania prac badawczych  nad tą chorobą nie jesteśmy w stanie na stałe wyleczyć pacjentów z suchym AMD.

Poszukiwanie leku na suche AMD jest jednym z priorytetów okulistyki na świecie.

Jakiś czas temu ogromne nadzieje wiązano z terapią 2RT.

Co to jest laser 2RT?

Retinal Rejuvenation Therapy – 2RT, czyli terapia „odmładzająca siatkówkę” oka, miała być nową perspektywą i nadzieją dla chorych ze schorzeniami plamki.

2RT to laserowa procedura, która przeznaczona miała być dla pacjentów z wczesną, niewysiękową, tzw. suchą postacią zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD). Wczesne rozpoczęcie leczenia AMD laserem 2RT – w fazie początkowej, suchej – zapobiegać miało przejściu choroby w niebezpieczną, zaawansowana fazę czyli tzw . Wysiękowe AMD.

Wierzyliśmy głęboko, że laser 2RT to szansa na wyleczenie pacjenta we wczesnym stadium AMD, którym do tej pory pozostawała jedynie próba spowolnienia choroby za pomocą suplementacji diety środkami zawierającymi witaminy i mikroelementy.

Niestety z upływem czasu okazało się, że skuteczność lasera 2RT jest wątpliwa.

Obecnie na świecie wiodące klinki okulistyczne nie wykonują zabiegów 2RT. Nie spotkacie Państwo tego lasera na ich wyposażeniu.

Przez wiele lat stosowania lasera 2RT nie doczekaliśmy się miarodajnych publikacji oceniających skuteczność tego zabiegu, która byłaby poparta dowodami naukowymi.

Dlatego też, dbając o wysokie standardy stosownych terapii w Instytucie Oka zdecydowaliśmy się na zaprzestanie stosowania zabiegów 2RT uznając, że przede wszystkim jesteśmy winni naszym pacjentom uczciwość.

Jak można pomóc pacjentom z suchym AMD?

Przede wszystkim edukując na każdym etapie choroby!

Naszym zdaniem pacjent świadomy swojej choroby może najlepiej wpłynąć na jej leczenie.

Jak wspomniano nie ma leku przyczynowego na suche AMD.

Należy pamiętać, że jest to schorzenie, w którym dochodzi do zaniku komórek nerwowych. Dzieje się tak przede wszystkim na skutek upośledzonego krążenia i w efekcie braku substancji odżywczych w regionach plamki.

Jakie działania można podjąć?

Wszystkie poniżej wymienione działania będą najskuteczniejsze na wczesnym etapie rozwoju choroby, kiedy mamy klinicznie do czynienia z widocznymi druzami czyli objawami zaburzonego krążenia a nie z rozległymi zanikami tkankowymi.

Do działań spowalniających postęp choroby należą:

1. Dostarczanie substancji odżywczych do siatkówki oka.

Badania kliniczne na duże populacji tzw AREDS wykazały że dostarczanie mikroelemtów (Luteina, zeaksantyna, vit E, Miedz, zynk, Vit C) chroni przed rozwojem zaawansowanych zmian typu AMD

Należy jednak uważać, niektóre formuły mają w swoim składnie vit A, która może u palaczy przyspieszać nowotwory płuc)

Należy kontrolować skład i ilość substancji w poszczególnych preparatach. Ważne, że muszą one być w preparacie wszystkie (nie  np sama luteina)

W Klinice dokonaliśmy przeglądu dostępnych preparatów i proponujemy naszym pacjentom te według nas o najkorzystniejszym składzie.

2. Poprawa  krążenia ogólnego a w konsekwencji krążenia w oczach.

Należy usunąć wszelkie czynniki pogarszające krążenie i uszkadzające naczynia krwionośne czyli

  • bezwzględny zakaz palenia tytoniu
  • stabilizacja ciśnienia tętniczego ale uwaga na poziomie około 130/80
  • konieczne jest uregulowanie parametrów takich jak cholesterol, trójglicerydy
  • w przypadku cukrzycy – normalizacja poziomu cukru
  • zakaz śmieciowego jedzenia – chipsy, gazowane napoje
  • dieta przeciw zapalna ( zmiana diety ma ogromne znaczenie w chorobach układu krążenia ponieważ proces zapalny jest komponentem miażdżycy)
  • redukcja masy ciała

Niestety wszystkie powyższe łączą się ze zmianą sposobu życia co zwykle bywa niezwykle trudne.

Na pewno trudniejsze niż przejście zabiegu czy łyknięcie tabletki.