Ostry dyżur okulistyczny

2RT – pierwsza skuteczna i bezpieczna terapia wczesnej postaci AMD (zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem)

Nieleczona wczesna postać AMD prowadzi do groźnej w skutkach zaawansowanej postaci AMD (postać wysiękowa), której leczenie (wstrzyknięcia dogałkowe preparatów anty-VEGF) może proces zatrzymać, ale już nie odwrócić!
Zastosowanie nowej, rewolucyjnej terapii laserem 2RT jeszcze w stadium wczesnego AMD – gdy nie ma tragicznej utraty widzenia – daje szansę na utrzymanie dobrego widzenia do końca życia chorego.

Terapia 2RT – “terapia poprawiająca naturalne mechanizmy obronne kompleksu siatkówkowo- -naczyniówkowego plamki, które chronią przed progresją zwyrodnienia. Taką nową terapią jest laserowy zabieg odmładzający siatkówkę (ang. retinal rejuvenation therapy – 2RT).
” Instytut Ochrony Zdrowia w Polsce, 2016 r.

Zabiegi 2RT w Instytucie Oka wykonuje kilkunasto-osobowy zespół chirurgów laserowych, certyfikowanych do leczenia pacjentów terapią Retinal Rejuvenation. Wszyscy nasi chirurdzy mają wieloletnie doświadczenie specjalistyczne w wykonywaniu laseroterapii. (Na filmie) Instytut Oka w Warszawie. Zabieg laserowy 2RT wykonuje Dr. Anita Piekarniak.

Wyników terapii można spodziewać się po upływie od 3 do 6 miesięcy. Jest to czas niezbędny do tego, by nastąpił zanik lub zmniejszenie się druzów w siatkówce oka.

Instytut Oka – pierwszy w Polsce certyfikowany zespół specjalistów, posiadający uprawnienia do kwalifikacji i wdrażania terapii 2RT (Retinal Rejuvenation Theraphy). Przeprowadziliśmy już ponad 5000 zabiegów 2RT u polskich pacjentów! Jako pierwszy w kraju ośrodek naukowy opublikowaliśmy wyniki naszych obserwacji nad skutecznością terapii 2RT.

Co to jest zabieg 2RT?

Odmłodzenie siatkówki oka

Zabieg 2RT (Retinal Rejuvenation Therapy – odmłodzenie siatkówki) jest nieinwazyjną procedurą polegającą na naturalnej i biologicznej stymulacji siatkówki oka, dotkniętej początkowym stadium AMD.

Skuteczność i bezpieczeństwo zabiegu 2RT

Retinal Rejuvenation Therapy

Skuteczność i bezpieczeństwo terapii Retinal Rejuvenation (2RT) potwierdziły międzynarodowe, wieloośrodkowe badania naukowe i kliniczne.

Wskazania do wykonania zabiegu 2RT

  • Wczesna postać AMD (zwyrodnienie plamki związane z wiekiem), określane jako obecność dużych druzów w siatkówce centralnej i/lub
  • nagromadzenie dużej ilości pigmentu w postaci tzw. zaniku geograficznego

Jako pierwszy ośrodek naukowy w kraju oraz ośrodek z największym doświadczeniem we wdrażaniu terapii Retinal Rejuvenation – Instytut Oka w Warszawie opublikował wyniki swoich obserwacji u pacjentów leczonych terapią “odmłodzenia siatkówki” laserem 2RT.

Badania i kwalifikacja do zabiegu 2RT

W Instytucie Oka stosujemy zalecany w Retinal Rejuvenation Theraphy szeroki pakiet badań diagnostycznych, służących kwalifikacji Pacjenta do zabiegu 2RT. Badania kwalifikacyjne mają za zadanie najprecyzyjniejszą ocenę aktualnego stanu siatkówki oka, bardzo dokładne zobrazowanie tzw. druz, które są objawem suchej postaci AMD oraz wyznaczenie miejsc na siatkówce dla impulsu laserowego. Wszystkie badania przeprowadzane są na miejscu w Instytucie Oka, w dniu wizyty kwalifikacyjnej do zabiegu 2RT. Zwyrodnieniu plamki żółtej poświęcamy szczególną uwagę, gdyż jest ono główną przyczyną nieodwracalnych zmian w siatkówce.

Na czym polega zabieg 2RT?

Zabieg 2RT wykonuje się ambulatoryjnie, bez konieczności pobytu pacjenta w szpitalu.

Przed zabiegiem podawane są krople do oczu. Na gałkę oczną nakłada się specjalna soczewkę kontaktową i sadza pacjenta przed mikroskopem (lampą szczelinową).

W czasie wykonywania procedury pacjent słyszy charakterystyczne “kliknięcie”, towarzyszące pracy lasera oraz widzi pojawiający się błysk światła.

Zabieg 2RT jest szybki i bezbolesny.

Jak działa laser 2RT?

W czasie leczenia wczesnego stadium AMD laser 2RT aplikuje na niewielkiej przestrzeni wokół plamki żółtej – nanosekundowe impulsy o słabej energii.

Kliniczne obserwacje dowiodły, że ten słaby impuls pobudza uszkodzone komórki do samoodnowy, nie uszkadzając zdrowych komórek.

U wielu pacjentów dało się zauważyć wyraźne zmniejszenie ilości druzów, aż do ich zaniku włącznie.

W przeciwieństwie do konwencjonalnej laseroterapii, która stosując milisekundowe aplikacje działa uszkodzająco na komórki sąsiednie i w skutek ich koagulacji doprowadza do trwałego ubytku w polu widzenia – laser 2RT działa bezpiecznie, nie niszcząc komórek.

Laser 2RT aplikując nonosekundowe bodźce o bardzo słabej energii, daje terapeutyczny efekt bez uszkodzenia struktur sensorycznych siatkówki.

Czy mogą być efekty uboczne po zabiegu 2RT?

Studia kliniczne dowiodły, że komplikacje lub zdarzenia niepożądane po zastosowaniu terapii 2RT są bardzo rzadkie.

Opisano 1 przypadek przejściowego wylewu do siatkówki, bez konieczności interwencji leczniczej.

Jak zachowywać się po zabiegu 2RT?

Po ok. 10 minutowym zabiegu pacjent może wrócić do domu – bez konieczności przestrzegania jakichkolwiek zakazów. Można prowadzić normalną aktywność – czytać, oglądać TV, pracować.

Lekarz wykonujący zabieg zaleci kilkakrotne wizyty kontrolne wraz z wykonaniem kontrolnego badania OCT i ew. badania mikroperymetrycznego.

PAMIĘTAJ!
Jeżeli masz powyżej 50 lat i AMD w rodzinie – nie zwlekaj ze zrobieniem specjalistycznych badań w kierunku AMD.
Jeżeli skończyłeś 40 lat – raz w roku zrób badania u okulisty.

Co to jest zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD)?

Degeneracja plamki związana z wiekiem (AMD) jest wiodąca przyczyną ślepoty, zwłaszcza w krajach wysoko rozwiniętych. AMD jest schorzeniem chronicznym i objawia się nieodwracalnym ubytkiem w centralnym widzeniu. Wczesne objawy AMD manifestują się pojawieniem się żółtych “depozytów” pod plamką tzw. druzów oraz oraz barwnikowych skupisk wokół plamki. Zaobserwowanie tych zmian w okolicy plamki jest łatwe dla okulisty podczas wykonywania badania dna oka.
Te pierwsze objawy zmian w okolicach plamki (określane często jako postać sucha AMD) mogą prowadzić do powstania zmian wysiękowych w plamce (postać wysiękowa AMD) i doprowadzić w krótkim czasie do całkowitej utraty centralnego pola widzenia i do praktycznej ślepoty.

Jakie są czynniki ryzyka zachorowania na AMD?

  • Wiek jest największym czynnikiem ryzyka (powyżej 60 roku życia)
    Inne czynniki ryzyka:
  • Rodzinne występowanie AMD
  • hierlipidemia
  • palenie tytoniu

Zwyrodnienie Plamki Żółtej – objawy

Wczesne stadium zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) demonstruje niewielkie defekty widzenia centralnego, obserwowane w postaci niewielkiego ubytku widzenia centralnego. Ubytki te można zaobserwować samemu wykonując w domu test Amslera (kliknij, aby pobrać test Amslera).

Wizualizacja tego, jak widzi osoba chora na zwyrodnienie plamki żołtej
Infografika przedstawiająca postęp zwyrodnienia plamki żółtej oka