Ostry dyżur okulistyczny

CO WARTO WIEDZIEĆ O OCZACH SWOJEGO DZIECKA?

Kontroluj wzrok Twojego dziecka co najmniej raz na rok, zwłaszcza przed rozpoczęciem nauki w szkole i w okresie wczesnoszkolnym, ponieważ niezdiagnozowane i nieskorygowane zaburzenia widzenia mogą być przyczyną pojawienia się dysleksji, dysgrafii i problemów w nauce. Dzieci z wadą wzroku, szczególnie krótkowzroczne, wymagają zwykle kontroli co 6 miesięcy. Jeśli chociaż jedno z rodziców ma wadę wzroku dziecko ma duże ryzyko wystąpienia tej samej wady ale prawidłowy wzrok rodziców nie wyklucza jej rozwoju.

Widzenie dziecka rozwija się od urodzenia do około 8 roku życia, dlatego zadbajmy, żeby nieskorygowane wady wzroku, a szczególnie astygmatyzm czy różnowzroczność, nie zaburzały tego procesu. Niezależnie od wieku dziecka każda wada wzroku wymaga korekcji a badanie specjalistyczne powinno obejmować ocenę widzenia obuocznego. Specyfika okulistyki dziecięcej sprawia, iż w tej grupie wiekowej postępowanie jest indywidualne i zależne od rozpoznania, ale nie zapominajmy, iż pierwsze lata życia to najintensywniejszy czas rozwoju widzenia.

Kontrolujmy wzrok dziecka co najmniej raz na rok, zwłaszcza przed rozpoczęciem nauki w szkole i w okresie wczesnoszkolnym, ponieważ niezdiagnozowane i nieskorygowane zaburzenia mogą być przyczyną pojawienia się dysleksji, dysgrafii i problemów w nauce. Dzieci z wadą wzroku, szczególnie krótkowzroczne, wymagają, o czym już wspominałam i co należy podkreślić, kontroli nawet co 6 miesięcy. Jeśli chociaż jedno z rodziców ma wadę wzroku dziecko ma duże ryzyko wystąpienia tej samej wady, ale prawidłowy wzrok rodziców nie wyklucza jej rozwoju.

Widzenie Twojego dziecka rozwija się od urodzenia do około 8. roku życia, dlatego zadbaj, żeby nieskorygowane wady wzroku, a szczególnie astygmatyzm czy różnowzroczność, nie zaburzały tego procesu. Niezależnie od wieku dziecka każda wada wzroku wymaga pełnej korekcji.

Zadbaj o to, żeby Twoje dziecko spędzało co najmniej godzinę dziennie na aktywności fizycznej na świeżym powietrzu w naturalnym oświetleniu. Pozwoli to zmniejszyć ryzyko wystąpienia i progresji krótkowzroczności. Krótkowzroczność jest wadą, która postępuje wraz ze wzrostem dziecka, ale naturalna progresja czyli „zwiększanie minusów” wynikające z wydłużania się gałki ocznej, nie powinna przekraczać 0,5 D na rok.

W ramach zabawy z dzieckiem wykonaj prosty test. Wskaż dziecku obrazek, znak lub napis znajdujący się w dalszej odległości, zasłoń raz prawe, raz lewe oko i zapytaj dziecko czy obserwowany obraz jest tak samo wyraźny patrząc prawym i lewym okiem. Jeśli obraz jest mniej wyraźny dla jednego z oczu, może to wskazywać na różnowzroczność lub niedowidzenie jednego z oczu i powinieneś jak najszybciej zgłosić się z Twoim dzieckiem na badanie specjalistyczne, ponieważ im wcześniej wykryje się niedowidzenie, tym większe jest prawdopodobieństwo jego wyleczenia.

Dzieci rodzą się nadwzroczne. Niewielka, równa dla obu oczu wada „plusowa” jest warunkiem prawidłowego rozwoju układu wzrokowego i zanika około 8 roku życia.

Zadbaj o to, żeby na każde 30-60 min pracy wzrokowej w bliskiej odległości: czytania, pisania lub pracy przed monitorem komputera, ipada czy smartfona Twoje dziecko spędziło 30-60 sekund patrząc w dal przez okno. Pozwoli to rozluźnić oczy i zmniejszy ryzyko wystąpienia i progresji krótkowzroczności. Monitor komputerowy nie psuje oczu, ale odległość wzrokowa, w której pracują i bawią się nasze dzieci, szczególnie w przypadku monitorów o małych
wymiarach, może sprawiać, że rozwinie się wada wzroku. Czytanie, granie bez przerwy i bliska odległość a nie łączny czas spędzany na aktywnościach do bliży jest istotnym czynnikiem rozwoju i postępu krótkowzroczności.

Jeśli Twoje dziecko pochyla się nadmiernie nad tekstem, przechyla nienaturalnie głowę lub podchodzi zbyt blisko do telewizora, skarży się na „przeskakujące literki” albo ma problemy z wykonywaniem zadań związanych z utrzymaniem równowagi czy łapaniem piłki, to zadbaj o specjalistyczne badanie wzroku, ponieważ dolegliwości te mogą być spowodowane nieskorygowaną wadą wzroku lub zaburzeniami widzenia obuocznego.

Zrób przegląd zdjęć Twojego dziecka. Wybierz te, na których widoczny jest „efekt czerwonych oczu”. Porównaj refleksy z obu oczu. Jeśli jedna źrenica ma białawy odcień i różni się od drugiej, to jak najszybciej zgłoś się z dzieckiem na badanie dna oka, ponieważ może być to objaw niedowidzenia lub poważnych zmian na siatkówce oka.

Ocena wady refrakcji i dobór optymalnej korekcji okularowej i/lub soczewkami kontaktowymi u dziecka wymaga porażenia akomodacji. Zależnie od wieku dziecka może być ono uzyskane farmakologicznie, czyli podając krople lub dzięki wykonaniu odpowiednich testów zastosowanych podczas badania u specjalisty.

Jeśli Twoje dziecko ma często czerwone oczy, skarży się na łzawienie i swędzenie oczu to najczęściej są to objawy alergii. Stan ten nie musi pojawiać się nagle w okresie wiosennym, ale może mieć charakter przewlekły i nie zawsze łatwo jest go skojarzyć z danym alergenem. Błona śluzowa układu pokarmowego, oczu, nosa i całych dróg oddechowych jest połączona dlatego leczenie alergii musi być kompleksowe i zawsze, niezależnie od objawów, obejmować oczy.

W Instytucie Oka na wzór światowych wysokospecjalistycznych ośrodków okulistycznych kompleksową oceną wad wzroku, doborem właściwej korekcji okularowej, soczewkowej oraz terapią widzenia zajmują się dyplomowani optometryści.

Jaka jest różnica między lekarzem okulistą, a optometrystą?

Lekarz okulista zajmuje się głównie profilaktyką, diagnozowaniem i leczeniem chorób oczu.
Optometrysta zajmuje się profilaktyką i szczegółowymi pomiarami oraz korekcją wad wzroku i widzenia obuocznego przy użyciu okularów, soczewek kontaktowych, pryzmatów oraz innych przyrządów optycznych. Dodatkowo może też zalecić i przeprowadzić terapię widzenia poprzez ćwiczenia mającą na celu usprawnienie lub skorygowanie układu wzrokowego.

Kiedy umówić się do lekarza okulisty, a kiedy do optometrysty?

Do okulisty: Jeśli Pacjent odczuwa ból oczu, widoczne jest ich zaczerwienienie, obrzęk, wydzielina lub pojawiły się nagłe zaburzenia widzenia to należy zgłosić się na badanie do lekarza okulisty.
Do optometrysty: Jeśli problemem Pacjenta jest nieostre widzenie do dali lub do bliży, zmęczenie wzroku, dwojenie obrazu, „uciekające oko”, to należy umówić się na badanie optometryczne.

Dzieci w wieku szkolnym (od 7 roku życia) umawiać można na kontrolę wzroku bezpośrednio na specjalistyczne badania optometryczne do dyplomowanego optometrysty.

Dzieci od 0 lat do 7 lat najpierw powinny zostać zbadane przez okulistę dziecięcego, a następnie u optometrysty. Jeśli podczas wizyty okulistycznej dziecko miało porażoną akomodacje – na wizytę u optometrysty należy umówić się za ok. 2 tygodnie.

Umów dziecko na kontrolę wzroku