Ostry dyżur okulistyczny

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista chorób oczu. Starszy asystent na Oddziale Okulistyki Szpitala im. Orłowskiego w Warszawie.  

Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu retinopatii cukrzycowej, zwyrodnieniu plamki oraz innych schorzeniach siatkówki.  Wykonuje badania OCT, angiografie oraz zabiegi laserowe i iniekcje doszklistkowe. Regularnie uczestniczy w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych.  

W Instytucie Oka:  konsultacje specjalistycznie: siatkówka, AMD; kwalifikacje do iniekcji anty-vegf i leczenia laserowego; laseroterapia siatkówki i plamki; iniekcje anty-vegf.

Badania:  tomografia OCT profil siatkówka i plamka żółta, tomografia OCT profil jaskrowy (badania: RNFL, GCC, ONH) Angio-OCT.