Ostry dyżur okulistyczny

Absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Staż specjalizacyjny odbyła w Klinice Okulistyki Szpitala im. Prof. W. Orłowskiego w Warszawie. W 2013 r. uzyskała specjalizację w zakresie okulistyki. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób narządu wzroku u osób dorosłych, a szczególnie jaskrą, chorobami plamki i siatkówki. Przeprowadza kwalifikacje do leczenia operacyjnego oraz zajmuje się opieką pooperacyjną. Wykonuje badania OCT, zabiegi laserowe (irydotomia, kapsulotomia) oraz iniekcje doszklistkowe w leczeniu chorób plamki (AMD, obrzęk plamki). Współpracuje z Poradnią Okulistyczną Polskiego Związku Niewidomych, gdzie opiekuje się nad pacjentami z rzadkimi chorobami oczu (m.in. zwyrodnienie barwnikowe siatkówki, jaskra wrodzona, neuropatia nerwu wzrokowego). Współbadacz w międzynarodowych badaniach klinicznych nowych leków stosowanych w leczeniu chorób plamki i siatkówki. Poprzez uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach naukowych pogłębia swoją wiedzę praktyczną i teoretyczną. Jest współautorem publikacji naukowych oraz wystąpień na zjazdach krajowych.