Umów wizytę Portal pacjenta Zadzwoń 22 123 55 50
Link do social media Link do social media
Ostry dyżur okulistyczny

Instytut Oka

 

1. Ćwiczenia wzrokowe odbywają się na terenie Warszawskiego Szpitala Okulistycznego i Instytutu Oka.

 

2. Ćwiczenia wzrokowe prowadzone są przez wykwalifikowanego specjalistę, który posiada odpowiednie wykształcenie.

 

3. Częstotliwość i czas trwania zajęć ustalany jest po specjalistycznym badaniu ortoptycznym. Standardowa częstotliwość to 1x30min/tydzień, jednak może być inna, w zależności od potrzeb danego pacjenta.

 

4. Rodzice są zobowiązani do regularnego utrzymywania kontaktu z ortoptystą, aby otrzymywać wskazówki dotyczące pracy z dzieckiem oraz postępów w czasie trwania terapii.

 

5. W ćwiczeniach ortoptycznych mogą brać udział jedynie dzieci zdrowe (bez kataru, kaszlu, gorączki, chorób wirusowych, chorób zakaźnych, bólu głowy, brzucha, wymiotów, biegunki).

 

6. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający dzieci na zajęcia, proszeni są o oczekiwanie na dziecko przed gabinetem. Na wyraźne życzenie rodzic/opiekun może być obecny podczas zajęć. Nie jest to jednak zalecane – dzieci wykazują lepsze skupienie uwagi bez obecności rodzica/opiekuna. Wpływa to również pozytywnie na budowanie relacji terapeuta – dziecko.

 

7. Rodzice zobowiązani są do regularnego i konsekwentnego stosowania się do zaleceń i wskazówek ortoptysty oraz systematycznego utrwalania zaleconych ćwiczeń w domu. Od regularności ćwiczeń zależą efekty i czas trwania terapii.

 

8. W przypadku nieobecności dziecka, rodzice zobowiązani są do poinformowania o tym kliniki przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem, a w przypadkach nagłych (hospitalizacja, nieszczęśliwy wypadek, zwolnienie lekarskie) najszybciej jak to możliwe.

 

9. W przypadku spóźnienia klienta terapia nie jest przedłużana.

 

10. Podczas trwania terapii ortoptycznej klient jest zobowiązany poinformować o innych trwających terapiach.

 

11. Warszawski Szpital Okulistyczny i Instytut Oka zastrzega sobie możliwość wprowadzenia późniejszych zmian do regulaminu.

Al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa

22 123 55 50