M

Badanie HRT – cel badania:

Instytut Oka dysponuje najnowszej generacji modelem HRT III (Heidelberg Retinal Tomograph).

Badanie HRT to tomograficzne obrazowanie wybranych struktur dna oka – siatkówki i tarczy nerwu wzrokowego. Badanie HRT jest bardzo istotne dla oceny neuropatii jaskrowej, dlatego powinno być wykonywane tylko przez doświadczonego lekarza okulistę, a nie technika. Jest to ważne, bowiem podczas pierwszego badania wyznaczyć trzeba niezwykle precyzyjnie granicę tarczy nerwu wzrokowego.

2. Najważniejszą zaletą badania HRT  jest możliwość śledzenia postępu jaskry w ujęciu czasowym, poprzez powtarzanie badania HRT co 6-8 lub 12 miesięcy (w zależności od stanu zaawansowania jaskry). Badanie HRT daje także stereoskopową ocenę zagłębienia w tarczy nerwu wzrokowego.

3. Badanie HRT uznaje się za najistotniejsze dla właściwego leczenia jaskry.

Badanie HRT – najczęstsze pytania

Wskazania do badania HRT

Jaskra

choroby siatkówki

Badanie HRT do czego służy?
Aparat umożliwia pomiar tarczy nerwu wzrokowego, obrzęków siatkówki oraz rejestrowanie występujących w tych strukturach zmian. Bardzo ważnym elementem w prowadzeniu pacjentów jest analiza progresji choroby.

badanie HRT – jak często wykonywać ?

Jeśli pacjent jest w grupie ryzyka badanie HRT należy wykonywać co 8-10 miesięcy. Jeśli pacjent choruje na jaskrę – co 6 miesięcy.

Jak przygotować się do badania HRT?
Badanie  jest bezbolesne i nieinwazyjne. Może  być wykonywane bez poszerzania źrenic.

badanie HRT 3 Instytut Oka jaskra