Ostry dyżur okulistyczny

Badanie HRT – niezbędne w diagnostyce i leczeniu jaskry

Badanie HRT to tomograficzne obrazowanie wybranych struktur dna oka – siatkówki i tarczy nerwu wzrokowego. Badanie HRT jest bardzo istotne dla oceny neuropatii jaskrowej, dlatego powinno być wykonywane tylko przez doświadczonego lekarza okulistę, a nie technika. Jest to ważne, bowiem podczas pierwszego badania wyznaczyć trzeba niezwykle precyzyjnie granicę tarczy nerwu wzrokowego.

Najważniejszą zaletą badania HRT jest możliwość śledzenia postępu jaskry w ujęciu czasowym, poprzez powtarzanie badania HRT co 6-8 lub 12 miesięcy (w zależności od stanu zaawansowania jaskry). Badanie HRT daje także stereoskopową ocenę zagłębienia w tarczy nerwu wzrokowego.

Badanie HRT uznaje się za najistotniejsze dla właściwego leczenia jaskry.

Specjalista przeprowadzający badanie HRT dna oka

Uwaga na jaskrę bez podwyższonego ciśnienia! Jeżeli stwierdza się prawidłowe ciśnienie w oczach, ale obraz nerwu wzrokowego jest podejrzany – to taki pacjent musi być regularnie badany w kierunku jaskry. Dlatego tak istotne jest badanie parametrów nerwu wzrokowego w badaniach HRT, OCT, OCT (RNFL, GCC, ONH)

Badanie HRT – najczęstsze pytania

Wskazania do badania HRT

  • Jaskra
  • choroby siatkówki

Badanie HRT do czego służy?

Aparat umożliwia pomiar tarczy nerwu wzrokowego, obrzęków siatkówki oraz rejestrowanie występujących w tych strukturach zmian. Bardzo ważnym elementem w prowadzeniu pacjentów jest analiza progresji choroby.

Badanie HRT – jak często wykonywać?

Jeśli pacjent jest w grupie ryzyka badanie HRT należy wykonywać co 8-10 miesięcy. Jeśli pacjent choruje na jaskrę – co 6 miesięcy.

Jak przygotować się do badania HRT?

Badanie jest bezbolesne i nieinwazyjne. Może być wykonywane bez poszerzania źrenic.