Ostry dyżur okulistyczny

W Instytucie Oka każdy pacjent ma wykonywane te badania w ramach wizyty lekarskiej, bez ponoszenia dodatkowych opłat.

Auto-refrakto-kerato-pachymetrię wykonujemy w Instytucie Oka na najnowszej generacji aparacie japońskiej firmy Nidek – Tonoref III. Dzięki temu zapewniamy pacjentom szybkie i dokładne badanie przy maksymalnym komforcie.

Aparat ten podczas jednego badania wykonuje wszystkie pomiary:

  • pomiar mocy refrakcji
  • pomiar krzywizny rogówki
  • pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego
  • pomiar grubości rogówki

Co niezwykle istotne – aparat daje możliwość automatycznej kompensaty IOP w oparciu o grubość rogówki.

Dzięki rozszerzonym funkcjom autorefraktokeratometru można jednocześnie oszacować zmętnienie rogówki, dokonać pomiaru akomodacji oraz wielkości źrenicy i rogówki.

Autorefraktometria, czyli komputerowe badanie wady wzroku polega na komputerowej ocenie refrakcji oka. Przeprowadzenie badania ma charakter orientacyjny i pozwala na wstępne wykrycie istniejącej wady wzroku: nadwzroczności, krótkowzroczności oraz astygmatyzmu.

Komputerowe badanie wzroku nie zastąpi profesjonalnego badania optometrycznego. Szczegółowe pomiary refrakcji wykonują w Instytucie Oka dyplomowani optometryści na wysoce specjalistycznej aparaturze pomiarowej.