Ostry dyżur okulistyczny
mgr Aleksandra Tomczyk
mgr Aleksandra Tomczyk

Magdalena Majchrzak
Magdalena Majchrzak

Przyjmuje:

Warszawski Szpital Okulistyczny i Instytut Oka

Sandra Karolina Rostkowska
Sandra Karolina Rostkowska

Przyjmuje:

Warszawski Szpital Okulistyczny Instytut Oka

Dr n.med. Agnieszka Nowosielska
Dr n.med. Agnieszka Nowosielska

Przyjmuje:

Warszawski Szpital Okulistyczny

Dr Joanna Wereszczyńska
Dr Joanna Wereszczyńska

Przyjmuje:

Instytut Oka/Warszawski Szpital Okulistyczny

Dr Barbara Kozub
Dr Barbara Kozub

Przyjmuje:

Warszawski Szpital Okulistyczny

Dr Katarzyna Ciepłowska
Dr Katarzyna Ciepłowska

Przyjmuje:

Instytut Oka/Warszawski Szpital Okulistyczny

Dr Bartosz Biliński
Dr Bartosz Biliński

Przyjmuje:

Warszawski Szpital Okulistyczny

Dr Elżbieta Mackiewicz
Dr Elżbieta Mackiewicz

Przyjmuje:

Warszawski Szpital Okulistyczny

Dr Piotr Polakowski
Dr Piotr Polakowski

Przyjmuje:

Warszawski Szpital Okulistyczny

Dr n.med Agnieszka Siennicka
Dr n.med Agnieszka Siennicka

Przyjmuje:

Warszawski Szpital Okulistyczny Instytut Oka

Dr Małgorzata Danowska
Dr Małgorzata Danowska

Przyjmuje:

Warszawski Szpital Okulistyczny

Dorota Śmiechowska
Dorota Śmiechowska

Przyjmuje:

Instytut Oka

Dr Magdalena Pikor
Dr Magdalena Pikor

Przyjmuje:

Instytut Oka

Dr Emilia Nowowiejska
Dr Emilia Nowowiejska

Przyjmuje:

Warszawski Szpital Okulistyczny

Aleksandra Świderska
Aleksandra Świderska

Przyjmuje:

Warszawski Szpital Okulistyczny

Dr Urszula Łukasik
Dr Urszula Łukasik

Przyjmuje:

Warszawski Szpital Okulistyczny

Dr Zuzanna Kozłowska-Krawczyk
Dr Zuzanna Kozłowska-Krawczyk

Przyjmuje:

Instytut Oka

Dr Kamil Błażejczyk
Dr Kamil Błażejczyk

Przyjmuje:

Instytut Oka/ Warszawski Szpital Okulistyczny

mgr Patrycja Bejger
mgr Patrycja Bejger

Przyjmuje:

Warszawski Szpital Okulistyczny

Dr Monika Sapuła-Grabowska
Dr Monika Sapuła-Grabowska

Przyjmuje:

Instytut Oka

Dr Ewa Bartha
Dr Ewa Bartha

Przyjmuje:

Instytut Oka

Dr Ilona Jędrzejewska
Dr Ilona Jędrzejewska

Przyjmuje:

Instytut Oka

Dr Kamil Nowik
Dr Kamil Nowik

Przyjmuje:

Instytut Oka

Dr Paweł Lewandowski
Dr Paweł Lewandowski

Przyjmuje:

Instytut Oka

Dr Anita Piekarniak-Woźniak
Dr Anita Piekarniak-Woźniak

Przyjmuje:

Instytut Oka

Dr Olga Bartha
Dr Olga Bartha

Przyjmuje:

Instytut Oka

Dr n.med. Barbara Terelak-Borys
Dr n.med. Barbara Terelak-Borys

Przyjmuje:

Instytut Oka

Dr Ksawery Czubkowski
Dr Ksawery Czubkowski

Przyjmuje:

Instytut Oka

Dr Jacek Kosmala
Dr Jacek Kosmala

Przyjmuje:

Instytut Oka

Dr n.med. Larysa Krajewska-Węglewicz
Dr n.med. Larysa Krajewska-Węglewicz

Przyjmuje:

Warszawski Szpital Okulistyczny

Dr Agata Mikitiuk-Potyra
Dr Agata Mikitiuk-Potyra

Przyjmuje:

Instytut Oka

Dr n.med. Joanna Moneta-Wielgoś
Dr n.med. Joanna Moneta-Wielgoś

Przyjmuje:

Instytut Oka

Dr n.med. Agnieszka Bogdan-Bandurska
Dr n.med. Agnieszka Bogdan-Bandurska

Przyjmuje:

Instytut Oka

Dr Katarzyna Kowalska-Bylak
Dr Katarzyna Kowalska-Bylak

Przyjmuje:

Instytut Oka

Dr n.med. Barbara Potyra
Dr n.med. Barbara Potyra

Przyjmuje:

Instytut Oka