Ostry dyżur okulistyczny

Schorzenia narządu wzroku mogą obejmować nie tylko takie struktury, jak rogówka, twardówka, ciało szkliste czy siatkówka, ale także unaczynienie gałki ocznej. Ryzyko pogorszenia stanu naczyń w obrębie siatkówki dotyczy zwłaszcza chorych z zaawansowaną cukrzycą, a więc sporego odsetka pacjentów. Na szczęście struktury te można zbadać dzięki metodom podobnym do tych, które stosuje się powszechnie w kardiologii i angiologii. W okulistyce jest to m.in. angiografia indocyjaninowa.

Na czym polega angiografia indocyjaninowa?

Angiografia to badanie, podczas którego lekarz może zaobserwować przebieg naczyń oraz ocenić ich stan. Jest to możliwe dzięki podaniu dożylnie specjalnego środka – tzw. kontrastu – a następnie wykonywaniu szeregu zdjęć, na których widoczna jest struktura naczyń krwionośnych. Zasadnicza różnica pomiędzy znaną doskonale angiografią kardiologiczną (np. tętnic wieńcowych) a angiografią stosowaną w okulistyce polega na rodzaju zdjęć – o ile w przypadku dużych naczyń krwionośnych musi być to fotografia rentgenowska, o tyle w gałce ocznej (w której naczynia widoczne są poprzez przezierną źrenicę, ciało szkliste i soczewkę) można zastosować podczerwień.

Jak przebiega angiografia indocyjaninowa?

Przed badaniem pacjent otrzymuje dożylnie kontrast – tzw. zieleń indocyjaninową (stąd nazwa badania). Aplikowane są mu także krople do oczu w celu rozszerzenia źrenic. Następnie osoba badana siada przed aparatem i opiera głowę na podpórce – bardzo ważne jest, aby przez cały czas utrzymywać nieruchomą pozycję, nie wykonywać ruchów głową ani gałkami ocznymi. W czasie badania kamera na podczerwień wykonuje zdjęcia dna oka pacjenta – następnie są one wyświetlane na ekranie do analizy przez lekarza wykonującego badanie. Angiografia jest zatem badaniem całkowicie nieinwazyjnym. Ze względu na pewne ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej na zieleń indocyjaninową, podczas angiografii i po niej pacjent konsultowany jest przez anestezjologa. Należy również bezwzględnie zastosować się do zaleceń, w tym powstrzymać od spożycia alkoholu na dzień przed, w dniu i dzień po badaniu oraz przyjmować większe ilości płynów, aby ułatwić usunięcie kontrastu z organizmu.