Ostry dyżur okulistyczny
AS-OCT Casia

Instytut Oka w Warszawie dysponuje najnowszej generacji tomografem przedniego odcinka oka  AS-OCT Casia.

Optyczna koherentna tomografia AS-OCT pozwala na przekrojowe zobrazowanie struktur przedniego odcinka oka: rogówki, kąta przesączania, komory przedniej, centralnej części soczewki oraz tęczówki.

Zebrane przez 0.5 sekundy dane, dzięki wysokiej szybkości skanowania,
zobrazowane są w postaci trójwymiarowego obrazu, przedstawiającego budowę oraz zmiany zachodzące w przednim odcinku gałki ocznej.
Badanie trwa bardzo krótko i jest komfortowe i nieinwazyjne dla Pacjenta.

Tomografia spektralna przedniego odcinka oka jest wykorzystywana w: 

  • w diagnostyce i monitorowaniu dystrofii rogówki i zespołach wad wrodzonych
  • w diagnostyce i monitorowaniu wyników leczenia pacjentów ze stożkiem rogówki
  • w diagnostyce i monitorowaniu kata przesączania w jaskrze
  • w przeszczepach rogówki
  • w chirurgii refrakcyjnej
  • w chirurgii zaćmy
  • w urazach gałki ocznej
  • w kontaktologii