Ostry dyżur okulistyczny

Instytut Oka w Warszawie dysponuje najnowszej generacji tomografem przedniego odcinka oka  AS-OCT Casia

Optyczna koherentna tomografia AS-OCT pozwala na przekrojowe zobrazowanie struktur przedniego odcinka oka: rogówki, kąta przesączania, komory przedniej, centralnej części soczewki oraz tęczówki.

Zebrane przez 0.5 sekundy dane, dzięki wysokiej szybkości skanowania,
zobrazowane są w postaci trójwymiarowego obrazu, przedstawiającego budowę oraz zmiany zachodzące w przednim odcinku gałki ocznej.
Badanie trwa bardzo krótko i jest komfortowe i nieinwazyjne dla Pacjenta.

Tomografia spektralna przedniego odcinka oka jest wykorzystywana w: 

  1. w diagnostyce i monitorowaniu dystrofii rogówki i zespołach wad wrodzonych
  2. w diagnostyce i monitorowaniu wyników leczenia pacjentów ze stożkiem rogówki
  3. w diagnostyce i monitorowaniu kata przesączania w jaskrze
  4. w przeszczepach rogówki
  5. w chirurgii refrakcyjnej
  6. w chirurgii zaćmy
  7. w urazach gałki ocznej
  8. w kontaktologii