Ostry dyżur okulistyczny

Pachymetria to badanie centralnej grubości rogówki. Badanie to ma podstawowy wpływ na ocenę wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Dlaczego należy wykonywać pachometrię rogówki? Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego jest obarczony błędem wynikającym z grubości rogówki.Wynika to z faktu, że u osób o rogówce o większej grubości niż średnia populacyjna, wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego mogą być zawyżone, a u pacjentów o cienkiej rogówce, wartości ciśnienia są sztucznie zaniżone.

Dlatego też w celu dokładnego określenia wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego należy wykonać pachymetrię.

Pachymetria jest podstawowym badaniem u pacjenta z rozpoznaną jaskrą, jak i z tzw. podejrzeniem jaskry.  W obu przypadkach powinna być przeprowadzona obowiązkowo.  Pachymetria powinna być także wykonana przed laserową korekcją wad wzroku oraz zabiegami chirurgicznymi rogówki.

W Instytucie Oka znajdują się najnowocześniejsze multiplatformy diagnostyczne Tonoref III oraz jedyny w Polsce aparat OCT Casia2 , pozwalające na nieinwazyjną i dokładną ocenę grubości rogówki na całej jej przestrzeni, z równoczesną oceną całego przedniego odcinka oka (łącznie z szerokością kąta przesączania).

Badanie jest szybkie, całkowicie bezdotykowe  i nie wymaga podania znieczulenia.

Wskazania do wykonania pachymetrii:

  • ocena grubości rogówki u chorych na jaskrę i nadciśnienie oczne
  • diagnostyka przed zabiegami chirurgicznymi na rogówce
  • diagnostyka stożka rogówki i innych schorzeń rogówki
  • ocena prawidłowego przylegania do rogówki soczewek kontaktowych

W Instytucie Oka u każdego pacjenta wykonujemy badanie pachymetrii rogówki w ramach wizyty lekarskiej, bez ponoszenia dodatkowych opłat.