Ostry dyżur okulistyczny

SL-OCT  koherentna tomografia (OCT) skojarzona z lampą szczelinową to aparat do precyzyjnej oceny przedniego odcinka oka. Przy jego pomocy można wykonać tzw. nieinwazyjną gonioskopię. Stosuje się go do dokładnej oceny kąta przesączania, a także do wykonania precyzyjnego pomiaru grubości rogówki tzw. pachymetrii.

Jedynie przy pomocy badania SL-OCT można wykonać jednoczasowo tzw. próbę ciemniową, tj. ocenić czy wąski kąt przesączenia zamyka się w ciemności. To bardzo ważny test diagnostyczny.

Próba ciemniowa wykonana przy pomocy aparatu SL-OCT wskazuje na konieczność lub brak konieczności wykonania przecięcia laserowego tęczówki w danym oku.