Ostry dyżur okulistyczny

W Instytucie Oka każdy pacjent ma wykonywane te badania w ramach wizyty lekarskiej, bez ponoszenia dodatkowych opłat.

Autorefraktometria, czyli komputerowe badanie wady wzroku polega na komputerowej ocenie refrakcji oka. Pomiary wykonywane są bowiem w warunkach fotopowych i skotopowych, co pozwala uzyskać pełną informację o wadzie wzroku.

Przeprowadzenie badania ma charakter orientacyjny i pozwala na wstępne wykrycie istniejącej wady wzroku: nadwzroczności, krótkowzroczności oraz astygmatyzmu.

Badanie autorefraktometrii w Instytucie Oka wykonujemy na aparacie najnowszej generacji firmy Nidek.

Tonoref III to innowacyjne urządzenie stanowiące połączenie funkcji autorefraktometru, tonometru bezdotykowego poszerzonych o moduł pachymetrii.

Pomiar mocy refrakcji, krzywizny, rogówki, ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz grubości rogówki można wykonać zapewniając pacjentom szybkie i dokładne badanie przy maksymalnym komforcie.

Komputerowe badanie wzroku nie zastąpi profesjonalnego badania optometrycznego. Szczegółowe pomiary refrakcji wykonują w Instytucie Oka dyplomowani optometryści na wysoce specjalistycznej aparaturze pomiarowej.

Technologia dostępna w Instytucie Oka pozwala na pomiary refrakcji zdecydowanie dokładniejsze niż wykonywane przez tradycyjne refraktometry.