Ostry dyżur okulistyczny

Perymetr zdwojonej częstotliwości FDT Matrix (frequency-doubling technology) to badanie pola widzenia wykorzystujące zjawisko tzw. zdwojenia przez częstotliwość.

Badanie FDT charakteryzuje się wysoką czułością. Z dużą precyzją umożliwia ocenę ubytków jaskrowych i ocenę stanu nerwu wzrokowego.

Co niezwykle istotne – perymetr FDT zdwojonej częstotliwości jest jedynym perymetrem, który umożliwia zmierzenie pola widzenia u chorych na zaćmę. Jest także badaniem krótszym i bardziej komfortowym dla pacjenta niż perymetria statyczna.

FDT Matrix – perymetria zdwojonej częstotliwości – jest przede wszystkim badaniem bardziej precyzyjnym i wykrywa ubytki w polu widzenia pacjenta znacznie wcześniej niż standardowo stosowana perymetria komputerowa, który jest w stanie wyśledzić ubytki w polu widzenia dopiero wtedy, gdy zniszczeniu ulegnie już znaczna ilość komórek zwojowych siatkówki oka.

Perymetria zdwojonej czestotliwości FDT Matrix – wskazania do wykonania badania

  • Jaskra lub jej podejrzenie
  • Nadciśnienie oczne
  • Zmiany w obrębie tarczy nerwu wzrokowego
  • Zmiany w plamce w przebiegu chorób siatkówki