Ostry dyżur okulistyczny

Tonometria, czyli pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego to jedno z podstawowych badań okulistycznych. Badanie to jest szczególnie ważne przypadku chorych na jaskrę lub nadciśnienie oczne, podejrzanych o te schorzenia oraz jako rutynowe badanie kontrolne po zabiegach wykonanych na gałce ocznej.

Konwencjonalnie stosuje się tzw. tonometr Goldmanna ze specjalnym pryzmatem, przy pomocy którego po uprzednim znieczuleniu rogówki spłaszcza się ją, a obraz rogówki ogląda w lampie szczelinowej. Jest to tzw. tonometria aplanacyjna. Ten typ tonometrii obarczony jest jednak możliwością błędnego pomiaru ciśnienia, wynikającego z różnic w grubości i poziomu sztywności rogówki. Grubsze rogówki mogą zawyżać wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego, a rogówki cieńsze te wartości mogą zaniżać.

Ponieważ ciśnienie wewnątrzgałkowe zmienia się w ciągu doby, a jego fizjologicznie wahania mogą wynosić od 2 do 6 mmHg, u chorych na jaskrę wdraża się takie leczenie, aby wahania ciśnienia były minimalne i nie przekraczały 3 mmHG. Aby ocenić skuteczność terapii wykonuje się tzw. krzywą ciśnienia.

W celu wyznaczenia krzywej dobowej ciśnienia wewnątrzgałkowego wykonuje się wielokrotne pomiary tonometryczne w ciągu doby, w równych odstępach co 3 godzinnych. Zebrane wyniki nanosi się na wykres, tworząc w ten sposób krzywą ciśnienia. Na podstawie całodziennych pomiarów ciśnienia śródgałkowego ocenia się jego stabilność i skuteczność wdrożonej terapii.

Instytut Oka wyposażony jest w tonometr bezkontaktowy najnowszej generacji, z technologią tzw. odpowiedzi rogówkowej. Dzięki temu pomiar uwzględnia właściwości biomechaniczne rogówki, podając wartość rogówkowo skompensowanego ciśnienia. Zastosowanie tzw.  „dwukierunkowej  aplanacji”  minimalizuje wpływ  biomechaniki  rogówki  na  wartość  ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Technologia tonometru będącego na wyposażeniu pracowni tonometrycznej Instytutu Oka zapewnia najłagodniejszy możliwy podmuch powietrza. Badanie jest szybkie, bezbolesne i w pełni komfortowe dla pacjenta.

Tonometria bezkontaktowa (bezdotykowa) do spłaszczenia rogówki wykorzystuje natomiast podmuch powietrza. Jest to badanie bezkontaktowe i nie wymaga uprzedniego znieczulenia rogówki.