Ostry dyżur okulistyczny

Tonometria służy do pomiaru ciśnienia wewnątrz gałki ocznej.

Konwencjonalnie stosuje się tzw. tonometr Goldmanna ze specjalnym pryzmatem, przy pomocy którego po uprzednim znieczuleniu rogówki spłaszcza się ją, a obraz rogówki ogląda w lampie szczelinowej. Jest to tzw. tonometria aplanacyjna. Ten typ tonometrii obarczony jest jednak możliwością błędnego pomiaru ciśnienia, wynikającego z różnic w grubości i poziomu sztywności rogówki. Grubsze rogówki mogą zawyżać wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego, a rogówki cieńsze te wartości mogą zaniżać.

Przed badaniem za pomocą tonometru aplanacyjnego znieczula się pacjentowi rogówkę, a następnie zabarwia ją fluoresceiną.

Inne rodzaje tonometrii wykonywane w Instytucie Oka:

Instytucie Oka stosujemy rożne rodzaje technik tonometrycznych – dostosowując wybór do indywidualnych potrzeb diagnostycznych.