Ostry dyżur okulistyczny

Jednym z istotnych w diagnostyce okulistycznej parametrów jest pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego. Określenie wartości ciśnienia – z reguły mieszczącego się w przedziale od 2 do 6 mmHg – pozwala na diagnostykę tzw. nadciśnienia ocznego, jest też jednym z podstawowych badań w przypadku diagnostyki jaskry. Dodatkowo pomiar ciśnienia przeprowadza się również u pacjentów, którzy przeszli zabiegi operacyjne gałki ocznej (w tym m.in. witrektomię, która wymaga zastąpienia wyciętego ciała szklistego gazem lub olejem silikonowym – a co za tym idzie, wiąże się z koniecznością utrzymania odpowiedniej wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego).

Air Puff – bezkontaktowa metoda pomiaru ciśnienia

Do określenia wartości ciśnienia śródgałkowego niezbędne jest delikatne spłaszczenie rogówki. Niegdyś wykonywano je w ramach tzw. tonometrii aplanacyjnej, w której do spłaszczenia rogówki wykorzystywano pryzmat. Obecnie metoda ta zastępowana jest przez zdecydowanie bardziej komfortową i całkowicie nieinwazyjną technologię Air Puff. Podczas badania w stronę oka pacjenta kierowany jest jedynie krótkotrwały strumień powietrza. Dzięki temu wyeliminowane zostaje ryzyko zakłóceń pomiaru, wynikających z cech osobniczych – sztywności oraz grubości rogówki oka.