Ostry dyżur okulistyczny

Optyczna koherentna tomografia (OCT) jest jedną z najnowocześniejszych metod diagnostycznych, wykorzystujących skaning optyczny. Analiza współczynnika odbicia światła od poszczególnych warstw siatkówki daje możliwość bardzo wczesnego wykrycia wszelkich zmian w siatkówce i monitorowania leczenia.

Instytut Oka posiada kilka urządzeń do tomografii oka – dwa tomografy do badania OCT przedniego odcinka, OCT do diagnostyki i monitorowania zmian jaskrowych, OCT do tomografii tylnego odcinka oka  – siatkówki, plamki żółtej. Posiadamy także najnowszej generacji tomograf angio-OCT do nieinwazyjnej angiografii naczyń krwionośnych w oku.  

Badanie OCT  umożliwia z niezwykłą dokładnością i precyzją zobrazować strukturę oka i ujawnić wszelkie zmiany patologiczne.

Nasze tomografy OCT pozwalają na badanie tkanki siatkówki o wielkości 1 mikromilimetra (0.001 mm).

Z uwagi na swoją precyzję, jakość uzyskiwanego obrazu oka oraz wysoką powtarzalność badań są to aparaty uważane za najlepszy światowy sprzęt do prowadzenia badań OCT.

Dzięki OCT możliwa jest precyzyjna i szczegółowa analiza warstwy włókien nerwowych w siatkówce, ze szczególnym uwzględnieniem części dna oka, tzw. plamki. Badanie to niezbędne jest w diagnostyce nie tylko chorób siatkówki, ale i jaskry oraz ma ogromne znaczenie w monitorowaniu leczenia tych schorzeń.

Najwyższy model naszego tomografu RTvue RX AVANTI posiada dodatkowo system laserowej autofluorescencji wykorzystywanej w diagnostyce:

  • chorób związanych z wiekiem: zwyrodnienie plamki żółtej, suche AMD, wysiękowa postać AMD;
  • dystrofii plamkowych i siatkówkowych: choroba Besta, choroba Stargardta, dystrofia żółtkowata plamki, dystrofia czopków, dystrofia czopkowo-pręcikowa, retinopatia barwnikowa;
  • torbielowatego obrzęku plamki (CME);
  • idiopatycznej teleangiektazji w plamce;
  • centralnej surowiczej chorioretinopatii;
  • zapalenia błony naczyniowej oka;
  • otworów w plamce;
  • nowotworów wewnątrzgałkowych

Badanie OCT2 – najnowsza generacja Optycznej Koherentna Tomografii oka

niezwykle precyzyjna metoda obrazowania struktur siatkówki i nerwu wzrokowego

Najnowsza generacja tomografu OCT  – dostępna w Instytucie Oka – jest w stanie uchwycić najsubtelniejsze zmiany, czego nie potrafią osiągnąć konwencjonalna aparatura OCT.

Badanie OCT jest bezbolesne i bezkontaktowe.

Wskazaniem do wykonania optycznej koherentnej tomografii OCT jest zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD), makulopatia cukrzycowa i obrzęk plamki oraz jaskra.

Należy pamiętać, że badanie OCT powinno być zawsze wykonane przez doświadczonego okulistę,  a nie technika. Badanie powinno być również opisane przez diagnostę.

Badanie OCT jest niezwykle użytecznym narzędziem do diagnostyki, monitorowania choroby, a także sprawdzania efektywności stosowanego leczenia. Jego walory diagnostyczne są nieocenione w przypadku schorzeń siatkówki (zwłaszcza AMD – zwyrodnienie plamki związanego z wiekiem), zmian cukrzycowych w siatkówce oraz w jaskrze dla oceny warstwy włókien nerwowych.

Instytut Oka posiada także najnowszej generacji tomograf REVO NX to badań OCT w diagnostyce i monitorowaniu zmian w jaskrze.

Ten najnowszej generacji aparat OCT łączy w sobie funkcje badania OCT z badaniem GDX. Ten najnowszy spektralny tomograf laserowy dostarcza informacji o schorzeniach i budowie kolejnych warstw siatkówki i ciała szlistego. Daje możliwość poprowadzenia dowolnego rodzaju skanu w dowolnym miejscu siatkówki

Ogromna szybkość aparatu niweluje naturalne ruchu gałki ocznej mające wpływ na jakość obrazu.