Ostry dyżur okulistyczny

Tomografia optyczna siatkówki w diagnostyce jaskry wykonywana w Instytucie Oka w Warszawie przy pomocy aparatu Cirrus HD-OCT 5000 umożliwia precyzyjna ocenę komórek zwojowych siatkówki.

Ponieważ komórki zwojowe siatkówki jako pierwsze ulegają zanikowi w procesie rozwoju jaskry, tak więc tomograficzne badanie ich warstwy pozwala na wykrycie najwcześniejszych zmian strukturalnych związanych z jaskrą, jeszcze przed ujawnieniem się klinicznych objawów chorobowych w polu widzenia.

Badanie komórek zwojowych siatkówki jest stosunkowo nową metodą wprowadzoną do współczesnej diagnostyki jaskry, która pojawiła się razem z rozwojem nowego kierunku w leczeniu jaskry – tzw. neuroprotekcji.

Zadaniem neuroprotekcji  jest zapobieganie lub spowalnianie śmierci komórek zwojowych siatkówki, jako pierwszego ogniwa neuropatii jaskrowej.

Badanie komórek zwojowych siatkówki jest badaniem szybkim, bezbolesnym i nieinwazyjnym.