Ostry dyżur okulistyczny

Badanie GDX –  ocena grubości włókien nerwowych siatkówki

U chorego na jaskrę następuje degeneracja nerwu wzrokowego, poprzez zanik włókien nerwowych siatkówki.

Badanie GDX służy ocenie stopnia ścienczenia lub zaniku włókien nerwowych. Ścieńczenie włókien nerwowych siatkówki może wystąpić także w innych chorobach siatkówki oraz w krótkowzroczności, zwłaszcza wysokiej, gdzie gałka oczna jest znacznie powiększona oraz w chorobach niedokrwiennych oka – w wyniku np. hiperlipidemii.

Badanie aparatem GDX umożliwia obrazowanie dna oka poprzez nierozszerzone źrenice.

Badanie GDX – o czym należy pamiętać:

1. Prawidłowo przeprowadzone badanie powinno być wykonane tylko przez doświadczonego lekarza okulistę, a nie technika. Po skończeniu wizyty pacjent musi otrzymać kolorowy wydruk badania, z opisem sporządzonym przez okulistę.

2. Na rynku istnieją 2 typy aparatów GDX – tzw. GDX Vcc i nowocześniejszy model: GDX Pro. Aparatura GDX nie są już produkowane. Ich funkcje przejęły najnowsze modele aparatów do tomografii koherencyjnej oka – badanie OCT.\

Aparat GDX wykorzystuje technologię polaryzacyjną dla oceny grubości włókien nerwowych. Badanie jest bezkontaktowe i nie wymaga rozszerzania źrenicy. Poza pomiarami grubości warstwy włókien nerwowych, badanie GDX pozwala na analizę wyników pomiarów i porównanie ich z wartościami normatywnymi zawartym w bazie danych, z uwzględnieniem wieku i rasy pacjenta .

Od 2013 r. aparaty GDX Vcc i GDX PRO nie są już produkowane. Ich funkcje przejął najnowszej generacji aparat Cirrus HD-OCT, który oferuje dodatkowo niezwykle cenne badania w diagnostyce jaskry: RNFL oraz GCC.

Badanie GDX – najczęstsze pytania

Badanie GDX – czemu służy ?

Ponieważ u  chorego na jaskrę następuje degeneracja nerwu wzrokowego, a włókna nerwowe siatkówki ulegają ścienczeniu i zanikowi, badanie to służy do oceny stopnia rozwoju jaskry, jak i postępu krótkowzroczności.

Badanie jest bezbolesne i nieinwazyjne, nie ma też konieczności podawania kropli rozszerzających źrenice. Przy występowaniu przeszkód w ośrodkach optycznych oka (np. zaćma czy zmętnienie rogówki) wykonanie badania jest często utrudnione lub nawet niemożliwe.

Jakie są wskazania do wykonania badania GDX?

wykrywanie wczesnych zmian w przebiegu jaskry
monitorowanie progresji choroby
choroby uszkadzające nerw wzrokowy (np. guz mózgu, cukrzyca, Sm, choroba Alzheimera, zmiany niedokrwienne, zmiany pourazowe)

Badanie GDX – przebieg badania

Aparat emituje bezbolesną dla pacjenta wiązkę laserową o nieszkodliwej długości a następnie dokonuje pomiaru grubości włókien nerwowych. Uzyskany obraz przekazuje komputera, który automatycznie analizuje  stopień ew. ubytku włókien nerwowych.

Badanie GDX – jak często wykonywać?

Jeżeli pacjent znajduje się w grupie ryzyka zachorowań na jaskrę badanie GDX należy powtarzać  co 6-8 miesięcy.

Jeżeli pacjent choruje na jaskrę – o częstotliwości badań decyduje lekarz prowadzący.