Ostry dyżur okulistyczny

Badanie śródbłonka rogówki polega na analizie komórek śródbłonka rogówki – bada ich ilość, rozmiar, wielkość, gęstość i kształt. Badanie wykonuje się mikroskopem spekularnym, który komputerowo zlicza ilość komórek śródbłonka oraz wykonuje pomiar grubości rogówki – pachymetrię.

W skład oceny morfometrycznej wchodzą:

  • ilość badanych komórek
  • średni rozmiar analizowanych komórek śródbłonka
  • gęstość analizowanych komórek śródbłonka prezentowana jako liczba komórek na 1 mm kwadratowy
  • zmienność współwystępowania komórek wyprowadzona z podziału średniego rozmiaru przez rozmiar standardowy
  • rozmiar największej i najmniejszej komórki

Badania komórek śródbłonka są wykonywane w diagnostyce schorzeń rogówki oraz przed planowanymi zabiegami chirurgicznymi.

Badanie jest szybkie, bezbolesne, nieinwazyjne i bezdotykowe.

Instytucie Oka badanie śródbłonka rogówki wykonujemy na najnowszym aparacie EM-3000 japońskiej firmy Tomey. To najnowszy bezkontaktowy mikroskop spekularny.