Ostry dyżur okulistyczny

Dynamiczna tonometria konturowa Pascala jest nową metodą oceny ciśnienia śródgałkowego. W przeciwieństwie do tonometrów aplanacyjnych tonometr Pascal mierzy rzeczywiste ciśnienie wewnątrzgałkowe tj. niezależnie od osobniczych właściwości rogówki, której grubość i inne cechy mogą prowadzić do mylnych odczytów ciśnienia przez konwencjonalne tonometry.

Tonometria Pascala wykrywa i dokładnie mierzy dynamiczne, pulsacyjne wahania ciśnienia wewnątrzgałkowego, pozwalając diagnoście na szczegółową ocenę zakresu zmian ciśnienia.

Dynamiczne, pulsacyjne wahania ciśnienia zależne są od ilości krwi wpływającej do gałki ocznej (OPA) oraz poziomu ciśnienia ogólnego krwi.

Co niezwykle ważne, dynamiczna tonometria pascala daje prawidłowy, rzeczywisty pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego nawet po zabiegu LASIK.

Ponieważ ciśnienie wewnątrzgałkowe zmienia się w ciągu doby, a jego fizjologicznie wahania mogą wynosić od 2 do 6 mmHg, u chorych na jaskrę wdraża się takie leczenie, aby wahania ciśnienia były minimalne i nie przekraczały 3 mmHG. Aby ocenić skuteczność terapii wykonuje się tzw. krzywą ciśnienia.

W celu wyznaczenia krzywej dobowej ciśnienia wewnątrzgałkowego wykonuje się wielokrotne pomiary tonometryczne w ciągu doby, w równych odstępach co 3 godzinnych. Zebrane wyniki nanosi się na wykres, tworząc w ten sposób krzywą ciśnienia. Na podstawie całodziennych pomiarów ciśnienia śródgałkowego ocenia się jego stabilność i skuteczność wdrożonej terapii.